• O nas Felix a spol.
 • OFERUJEMY Nasze usługi
 • NASZ ZESPÓŁ Ludzie we Felix a spol.
 • Obecnie Co nowego u nas i w prawie
 • Kontakt

 • Wsparcie dla organizacji Ludzie w potrzebie

  12. 10. 2016

  Także w tym roku kancelaria Felix a spol. wsparła w ramach prowadzonej działalności pro bono darowizną finansową program Lepsza szkoła dla wszystkich organizowany przez organizację o charakterze pożytku publicznego Ludzie w potrzebie. Program ma na celu wsparcie dzieci w niekorzystnej sytuacji w ich zajęciach szkolnych, np. dodatki na wychowanie przedszkolne i nauczanie wyrównawcze lub stypendia motywacyjne.

  Nasza kancelaria jest długoletnim sponsorem organizacji Ludzie w Potrzebie i na tradycyjnym jesiennym spotkaniu w Langhans została kancelaria Felix a spol. reprezentowane przez JUDr. Antonína Nováka. Po spotkaniu on powiedział: „Spotkanie z ludźmi z organizacji Ludzie w Potrzebie zawsze mnie upewni w tym, że udzielanie pomocy finansowej tej organizacji pozarządowej ma głęboki sens. Organizacja Ludzie w Potrzebie pomaga ludziom w potrzebie z powodu klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych a zresztą w sytuacjach, gdy organizacje państwowe zupełnie nie spełniają swojich funkcji. Z pracowników organizacji Ludzie w potrzebie promieniuje ogromna wewnętrzna energia, z rozmowy z nimi zawsze jestem przepełniony poczuciem, że pomaganie potrzebującym jest słuszne i jest ono naturalną częścią solidarności obywatelskiej, którą nasza kancelaria wprowadza w życie.“

  Więcej aktualności