• O nas Felix a spol.
 • OFERUJEMY Nasze usługi
 • NASZ ZESPÓŁ Ludzie we Felix a spol.
 • Obecnie Co nowego u nas i w prawie
 • Kontakt

 • Zmiana ustawy o zatrudnieniu

  14. 12. 2017

  Głównie w drugiej połowie roku została kilkakrotnie zmieniona ustawa nr 435/2004 Coll., o zatrudnieniu. W wielu przypadkach zmiana wpłynęła na kwestię zatrudnienia cudzoziemców i transgranicznego świadczenia usług. Na uwagę zasługuje na przykład nowe sformułowanie ust. § 91, które w przypadku wniosku o zezwolenie na zatrudnienie wymaga załączenia umowy o pracę lub umowy o dzielo, ewentualnie umowy przedwstępnej, gdy elementami tych umów są oprócz ogólnych wymagań prawa pracy również warunki dotyczące okresu trwania zatrudnienia, wysokości wynagrodzenia, placy lub wynagrodzenia z umowy, zakresu uzgodnionej pracy i czasu trwania urlopu.

  ÚPodstawowym elementem tegorocznych starań nowelizacyjnych w zakresie zatrudnienia była kwestia pracy tymczasowej.

  Na nowo określa się w ust. § 5 lit. g) ustawy o zatrudnieniu pojęcie tzw. zatajonego pośrednictwa pracy, co oznacza działalność osoby fizycznej lub prawnej polegającej na wynajmu siły roboczej innej osobie prawnej lub fizycznej, bez przestrzegania warunków pośrednictwa pracy w rozumieniu ustawy o zatrudnieniu ( taka osoba np. nie dysponuje zezwoleniem do pośredniczenia pracy itp.). Zatajone pośrednictwo pracy jest podobnie jako praca nielegalna związane z możliwością sankcji administracyjnej. Ustawa o zatrudnieniu w tym zakresie zgodnie z przepisami § 139 ust. 1 lit. i) w związku z ust. 3 lit. e) tej samej ustawy określa element konstytutywny wykroczeń dla osób fizycznych. Za popełnienie wykroczenia może zostać nałożona grzywna w wysokości aż do 5.000.000 CZK. Taki sam element konstytutywny w odniesieniu do osób prawnych i osób fizycznych samozatrudnionych określają przepisy § 140 ustawy o zatrudnieniu. Tutaj maksymalna kwota grzywny jest wyższa, aż do wysokości 10.000.000 CZK, przy czym minimalna kwota kary wynosi 50.000 CZK.

  Poza tym zaostrzają się warunki uzyskania zezwolenia na pośredniczenie zatrudnienia, na przykład w odniesieniu do relacji pomiędzy odpowiedzialnym przedstawicielem i agencją pracy. Nowo wprowadzono obowiązek złożenia obowiązkowej kaucji w wysokości 500.000 CZK w związku z wnioskiem o zezwolenie na pośredniczenie zatrudnienia.

  Całkowicie pominąć nie można również zmianę przepisów § 4 wymienionej ustawy, która bezpośrednio wprowadza bardziej kompleksowy zakaz dyskryminacji w wykonywaniu prawa do zatrudnienia. Ustawa więc odtąd nie opiera się już całkowicie na przepisach prawnych zawartych w ustawie antydyskryminacyjnej.

  Zmiany wpłynęły również na zatrudnienie osób niepełnosprawnych lub na kwestię niezdolności do pracy osób poszukujących pracy.

  Autor článku: Jakub Morávek

  Więcej aktualności