• O nas Felix a spol.
 • OFERUJEMY Nasze usługi
 • NASZ ZESPÓŁ Ludzie we Felix a spol.
 • Obecnie Co nowego u nas i w prawie
 • Kontakt

 • Rejestracja danych o beneficjentach rzeczywistych

  26. 10. 2018

  Ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2018 r. nowelizacja ustawy nr 253/2008 Coll., o niektórych środkach przeciwko legalizacji dochodów pochodzących z przestępstwa i finansowaniu terroryzmu wprowadziła rejestrację danych dotyczących beneficjentów rzeczywistych osób prawnych, funduszy powierniczych lub innych porozumień prawnych bez osobowości prawnej (o tym informowaliśmy tutaj). Rejestracja ta jest prowadzona jako niepubliczny rejestr przez sądy rejestrowe dla każdej zarejestrowanej osoby prawnej i każdego zarejestrowanego funduszu powierniczego pod osobnym numerem. Obowiązek wpisania do rejestru beneficjentów rzeczywistych wszedł w życie z dniem wejścia w życie nowelizacji, a więc 1 stycznia 2018 r., i okres do jego realizacji wynosi 1 rok w przypadku osób zarejestrowanych w Rejestrze handlowym, w pozostałych przypadkach 3 lata. Koniec rocznego okresu, który dotyczy wszystkich osób zarejestrowanych w Rejestrze Handlowym więc szybko się zbliża.

  Chociaż prawo nie przewiduje żadnych bezpośrednich sankcji za niespełnienie obowiązku rejestracji beneficjentów rzeczywistych, konieczne jest zwrócenie uwagi na faktyczne wpływy, które wynikają z kontaktu biznesowego lub prawnego, ewentualnie w rejestrze osób niezarejestrowanych z tzw. "podmiotami zobowiązanymi". Podmiotami zobowiązanymi zgodnie z wyżej wymienioną ustawą nr 253/2008 Coll. są w szczególności instytucje kredytowe i finansowe, osoby uprawnione do transakcji dotyczących nieruchomości, biegli rewidenci, doradcy podatkowi, księgowi, komornicy sądowi, notariusze, osoby uprawnione do transakcji z zabytkami kultury lub przedmiotami wartości kulturowej, osoby uprawnione do handlu używanymi towarami itp. Zgodnie z cytowanym prawem osoby te są zobowiązane do zapewniania i weryfikowania danych dotyczących beneficjenta rzeczywistego. W przypadku rozbieżności pomiędzy rzeczywistymi danymi i danymi wprowadzonymi lub w przypadku niespełnienia obowiązku wpisania konkretnego podmiotu (przedsiębiorstwa) w rejestr beneficjentów rzeczywistych, można racjonalnie się spodziewać, że wystąpią opóźnienia w rozpatrywaniu wniosków lub spraw biznesowych, i w skrajnych przypadkach odmówienia świadczenia usług, raportowania do Urzędu Analiz Finansowych lub rozwiązywania umów. W tym kontekście należy podkreślić, że zmiana ustawy nr 253/2008 Coll. dotyczy również ustawy nr 134/2016 Coll. o udzielaniu zamówień publicznych, zgodnie z którą instytucje udzielające zamówień publicznych mają obowiązek najpierw zweryfikować dostawcy w rejestrach beneficjentów rzeczywistych, a dopiero następnie pozyskiwać informacje od dostawcy. Niewpisanie w rejestrze beneficjentów rzeczywistych może w skrajnym przypadku oznaczać nawet wykluczenie z procedury przetargu.

  Szczegółowe informacje na temat całości systemu informacji o beneficjentach rzeczywistych są opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości tutaj. Sam wniosek o wpis do rejestru beneficjentów rzeczywistych można złożyć wyłącznie za pomocą formularza dostępnego pod już wymienionym adresem tutaj/. Tutaj należy podkreślić, że procedura złożenia wniosku o wpisanie nie jest opracowana całkowicie intuicyjnie. Jesteśmy oczywiście gotowi złożyć wniosek o wpis do rejestru beneficjentów rzeczywistych w Państwa imieniu w ramach odpowiedniego upoważnienia.

  W razie jakichkolwiek pytań dotyczących wyżej wymienionych wiadomości lub powiązanych dziedzin, prosimy o kontakt z nami.

  Autor artykułu: JUDr. Karel Codl

  Więcej aktualności