• O nas Felix a spol.
 • OFERUJEMY Nasze usługi
 • NASZ ZESPÓŁ Ludzie we Felix a spol.
 • Obecnie Co nowego u nas i w prawie
 • Kontakt

 • Nowym wspólnikiem kancelarii adwokackiej Felix a spol. od 1 stycznia 2019 r. staje się JUDr. Jakub Morávek, Ph.D., czołowy specjalista w zakresie prawa pracy i ochrony danych osobowych.

  08. 01. 2019

  j

  JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. jest od 2009 roku członkiem Działu Prawa Pracy i Prawa Socjalnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Karola, obecnie pracuje tutaj jako sekretarz i asystent. Do 2012 roku, kiedy to wzmocnił zespół Felix a spol., był dyrektorem Działu Wsparcia Prawnego i Współpracy z Schengen w Urzędzie ds. Ochrony Danych Osobowych. W swojej praktyce prawniczej specjalizuje się przede wszystkim w zakresie prawa pracy, ochrony danych osobowych i w powiązanych dziedzinach prawnych.

  „Wspólnie z moim kolegą Jakubem Morávkiem, aktywnie działającym również w sferze akademickiej i legislacyjnej, udało nam się zbudować specjalizację w zakresie prawa pracy na najwyższym poziomie i cieszę się, że możemy zapewnić naszym klientom świadczenie stuprocentowych usług." powiedziała Jana Felixová , wspólnik Felix a spol.

  Na Wydziale Prawa Jakub jest odpowiedzialny, oprócz nauczania, również za działalność naukową i jest gwarantem kilku selekcyjnych kursów. Regularnie publikuje w profesjonalnych czasopismach i jest autorem lub współautorem szeregu publikacji specjalistycznych (np. komentarzy do Kodeksu pracy, do ustawy o rokowaniach zbiorowych i do kodeksu służby publicznej opublikowanych przez Wolters Kluwer, podręczników akademickich Prawo pracy 7. wyd. oraz Prawo socjalne 7. wyd. z wydawnictwa C. H. Beck i wielu innych monografii, np. Analiza alternatywnych metod rozstrzygania sporów w stosunkach pracy, Studia przypadku w dziedzinie prawa pracy, Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy, Zatrudnianie pracowników tymczasowych w złożonych kontekstach).

  Jakub Morávek jest wiceprzewodniczącym Czeskiego Towarzystwa Prawa Pracy i Prawa Socjalnego. Jest również aktywny w jednej z komisji roboczych Rządowej Rady ds. koordynacji walki z korupcją oraz w organach eksperckich przy Czeskiej Iźbie Adwokackiej. Jakub regularnie prowadzi wykłady na temat ochrony danych osobowych oraz prowadzi profesjonalne szkolenia i seminaria mające na celu modyfikację stosunków prawa pracy.

  „Będąc partnerem w Felix a spol. nadchodzi dla mnie nowa faza robocza. Doceniam fakt, że mogę kojarzyć moje imię z szanowaną kancelarią adwokacką, która osiągnęła szereg znaczących sukcesów w ciągu dwudziestu ośmiu lat swojego istnienia "- powiedział Jakub Moravek.

  Jakub jest żonaty, wolny czas poświęca trójce swoich dzieci, do jego hobby należy sport, w szczególności sporty kolektywne wszelkiego rodzaju.

  Więcej aktualności