• O nas Felix a spol.
 • OFERUJEMY Nasze usługi
 • NASZ ZESPÓŁ Ludzie we Felix a spol.
 • Obecnie Co nowego u nas i w prawie
 • Kontakt

 • Przyjęcie ustawy w sprawie przetwarzania danych osobowych i nowe zasady posługiwania się osobistymi numerami ewidencyjnymi

  29. 03. 2019

  Prawie rok po wejściu w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (GDPR) udało się parlamentowi Republiki Czeskiej przyjąć związanego z nim prawodawstwa dostosowawczego, którym jest zarówno prawo dotyczące przetwarzania danych osobowych jak i towarzysząca ustawa zmieniająca, za pośrednictwem której wykonuje się drobne zmiany w innych przepisach prawnych. Za pośrednictwem prawodawstwa dostosowawczego, które w niektórych aspektach uzupełnia i nieco modyfikuje europejskie przepisy, ogólne rozporządzenie „osiedlone” jest w tutejszym porządku prawnym.

  W tym czasie obie ustawy czekają na podpis prezydenta republiki. Jeśli prezydent dołączy swój podpis, wejdą one w życie w dniu ich publikacji w Dzienniku Ustaw.

  Ustawą o przetwarzaniu danych osobowych, oprócz kwestii związanych ze statusem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jego uprawnienia wynikające z rozporządzenia ogólnego, lub dostosowania kwestii dotyczących przetwarzania danych osobowych z wyjątkiem przypadków, do których rozporządzenie nie ma zastosowania (np. wyszukiwanie i wykrywanie przestępstw, itp.), uzupełnia ogólne rozporządzenie w kilku aspektach, gdy na przykład: (a) określa wiek dziecka, w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego na 15 lat, (b) określa wyłączenia z obowiązku przeprowadzenia testu kompatybilności celów, (c) ustanawia wyłączenia z obowiązku przeprowadzenia oceny wpływu na prywatność lub z obowiązku informowania podmiotów danych o przetwarzaniu danych osobowych, (d) określa warunki dla wyznaczenia inspektora ochrony danych, itp.

  Oprócz tego ustawa towarzysząca przynosi szereg drobnych zmian w wielu przepisach. Ze wszystkich warto przytoczyć pozytywną dla wielu osób i niezbędną zmianę uregulowania w dziedzinie posługiwania się osobistymi numerami ewidencyjnymi.

  Obecne uregulowanie zakłada, że posługiwać się osobistym numerem ewidencyjnym można tylko (a) w ramach działalności ministerstw, innych władz administracyjnych oraz generalnie w trakcie wykonywania administracji publicznej (księga wieczysta, rejestr ubezpieczonych kas chorych, itp.), (b) jeżeli przewiduje to ustawa (pracodawca jest zobowiązany pod osobistym numerem ewidencyjnym zgłosić pracownika do systemu ubezpieczenia zdrowotnego, itd.) oraz (c) jeśli posiadacz osobistego numeru ewidencyjnego lub jego opiekun prawny wyrazi zgodę. Zgoda, w stosunku do której również obowiązuje zasada konieczności (nie można zgodzić się w przypadku, gdzie osobisty numer ewidencyjny nie jest konieczny do wyznaczonego celu), musi przy tym spełniać wymagania według przepisów o ochronie danych osobowych.

  JInaczej i krótko mówiąc, zgodnie z istniejącymi przepisami, na przykład, nie jest możliwe zbierać i dalej przetwarzać osobistych numerów ewidencyjnych kredytobiorców do celów odzyskiwania długów.

  Poprzez towarzyszącą ustawę nastąpi zmiana wymienionego paradygmatu, gdy będzie możliwe dysponować osobistym numerem ewidencyjnym również w przypadku, jeśli będzie to konieczne dla egzekwowania roszczeń prywatnoprawnych lub by zapobiec powstaniu niezaspokojonych roszczeń, czyli w przypadku, który został opisany powyżej. Warunkiem jest to, że będą przyjęte szczególne środki w celu ochrony praw i wolności osób posiadających osobisty numer ewidencyjny. Takie środki oznaczają na przykład: (a) środki techniczne i organizacyjne do ochrony danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia ogólnego, (b) weryfikacja tożsamości osoby, uzyskującej dostęp do osobistego numeru ewidencyjnego oraz dokonywanie wpisów o dostępach, wkładaniu, zmianie, itp., (c) informowanie danych osób o posługiwaniu się ich osobistym numerem ewidencyjnym, lub (d) zapewnienie poufności informacji.

  Wejściem w życie ustawy o przetwarzaniu i towarzyszącej jej ustawy będą podstawowe ramy prawne nowego uregulowania ochrony danych osobowych w pełni kompletne. Dlatego nadszedł czas doprowadzić do końca implementację rozporządzenia ogólnego, tj. m. in. w następstwie treści ustawy o przetwarzaniu i niedawno wydanego zalecenia metodologicznego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przykład przeprowadzić ocenę wpływu na ochronę danych osobowych lub opracować zapisy o czynnościach przetwarzania. Jeśli ktoś jak dotąd czekał i nie martwił się ochroną danych osobowych, mimo wcześniejszej silnej obecności tematu w mediach, teraz powinien z zapałem zabrać się do pracy, ponieważ wraz z wejściem w życie ustawy o przetwarzaniu danych osobowych Urząd Ochrony Danych osobowych otrzyma (dopiero x wreszcie) możliwość nałożenia sankcji za naruszenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

  Autor: JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.

  Więcej aktualności