Karolína Adámková

advokátka

karolina.adamkova@akf.cz

+420 251 081 111

Mgr. Karolína Adámková se především věnuje sporné agendě a oblasti správního a trestního práva.

Karolína Adámková poskytuje našim klientům kompletní poradenské služby a právní zastupování u soudu, jak v civilních sporech tak v trestních řízeních. Své pracovní zkušenosti získala během studia na pozici právního asistenta v několika pražských advokátních kancelářích a v rámci stáží na Obvodním soudě pro Prahu 1. Své jazykové schopnosti si prohloubila během ročního studia francouzského veřejného práva na pařížské Sorbonně.

Mgr. Karolína Adámková působila v kanceláři Felix a spol. od roku 2017 jako advokátní koncipientka, od roku 2021 jako samostatná advokátka.