• O nás Felix a spol.
 • Nabízíme Naše služby
 • Náš tým Lidé ve Felix a spol.
 • Aktuálně Novinky a Pro bono
 • Kontakt Kariéra u Felix a spol.

 • SPOLEČENSKÁ SMLOUVA OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ PODLE ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH

  20. 02. 2014

  Rekodifikace soukromého práva přináší pro společnosti založené za účinnosti obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) řadu změn a nových povinností.

  Ze zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) vyplývá pro obchodní společnosti lhůta 6 měsíců, ve které mají společnosti povinnost upravit společenskou smlouvu (zakladatelskou listinu) a stanovy tak, aby byly v souladu s novou právní úpravou, která nabyla účinnosti 1. ledna 2014. Do 1. července 2014 musí být upravené dokumenty založeny ve Sbírce listin.

  Za předpokladu, že nejsou s novou právní úpravou v rozporu, případně se od nich neodchýlili společníci ve společenské smlouvě, jsou součástí společenské smlouvy a stanov také práva a povinnosti, které byly stanoveny dosavadní legislativou. V praxi to znamená, že v případě řešení konkrétní situace musí obchodní společnosti pracovat s úpravou nejen nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, ale také s úpravou obsaženou v obchodním zákoníku.

  Společnosti mohou tuto dvoukolejnost úpravy vyloučit tím, že ve lhůtě 2 let svou společenskou smlouvu a stanovy podřídí plně režimu zákona o obchodních korporacích. Tato „opce“ bude zapisována do obchodního rejstříku. Obchodní společnosti by tak měly v co nejbližší době zvážit pozitiva a negativa nové právní úpravy a případně využít lhůty, kterou jim zákonodárce ponechal pro posouzení vhodnosti podřídit své fungování plně nové právní úpravě.

  Další aktuality

  Archiv aktualit