• O nás Felix a spol.
 • Nabízíme Naše služby
 • Náš tým Lidé ve Felix a spol.
 • Aktuálně Novinky a Pro bono
 • Kontakt Kariéra u Felix a spol.

 • NOVĚ ZALOŽENÁ POVINNOST UVEŘEJŇOVAT ÚDAJE NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH

  28. 04. 2014

  Jednou z novinek, kterou zavádí zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích / ZOK), je povinnost některých obchodních společností elektronicky (typicky na internetových stránkách) uveřejňovat předepsané údaje. Uvedené ustanovení (§ 7 odst. 2 ZOK) považujeme za poměrně nepřesné, nicméně povinnost elektronického uveřejňování bude pravděpodobně třeba vykládat vcelku široce. Při nesplnění povinnosti je zákonem stanovena vysoká sankce. Povinnost se vztahuje i na společnosti založené před účinností zákona o obchodních korporacích (tedy před 1. 1. 2014).

  Povinnost elektronického uveřejnění se týká všech akciových společností, a dále těch společností s ručením omezeným, které mají (či v budoucnu budou mít) zřízeny internetové stránky či obdobné elektronické rozhraní umožňující dálkový přístup.

  Společnosti jsou povinny uveřejňovat zejména některé základní údaje o společnosti, údaje související s konáním valných hromad, údaje o akciích / cenných papírech či některé další údaje.

  Společnosti jsou povinny s elektronickým uveřejňováním povinných údajů započít bez zbytečného odkladu po svém vzniku (týká se v budoucnu vzniklých společností), resp. bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti zákona o obchodních korporacích (týká se společností založených před 1. 1. 2014). Lhůta „bez zbytečného odkladu“ jistě poskytuje určitý časový prostor, přesto doporučujeme započít s přípravou elektronického uveřejňování co nejdříve.

  Sankce za neuveřejňování může dosahovat částky až 100 000,- Kč a může být uložena opakovaně.

  Další aktuality

  Archiv aktualit