• O nás Felix a spol.
 • Nabízíme Naše služby
 • Náš tým Lidé ve Felix a spol.
 • Aktuálně Novinky a Pro bono
 • Kontakt Kariéra u Felix a spol.

 • NOVĚ ZALOŽENÁ MOŽNOST ZAPSAT DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ TZV. VÝHRADU STROJŮ

  30. 05. 2014

  Jednou z oblastí, ve které přinesl zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, řadu změn a novinek je problematika součásti věci, tedy otázka, zda lze s určitými předměty nakládat samostatně či jen spolu s věcí, jejíž jsou součástí. Občanský zákoník sice téměř doslovně přebral původní definici součásti věci, a součástí věci je tak i nadále vše, co k věci podle její povahy náleží a co nemůže být od věci odděleno, aniž se tím věc znehodnotí, k podstatným změnám ovšem došlo v navazujících ustanoveních.

  Výše uvedená definice součásti věci může vzbuzovat řadu otázek zejména v případech, kdy je určitá movitá věc upevněna k věci jiné (typicky nemovité – stavbě či pozemku). Může se například jednat o stroj nacházející se ve výrobní hale, který z haly nelze běžně deinstalovat, ale též např. o některé typy výtahů, části klimatizace, kotle, transformátory apod. Uvedené může způsobovat problémy v případech, kdy vlastník stroje je odlišný od vlastníka nemovitosti, v níž je stroj umístěn. Aby se v takových případech předešlo budoucím sporům o vlastnictví stroje, umožnil zákonodárce stranám zapsat do katastru nemovitostí skutečnost, že určitá věc (stroj) součástí nemovitosti není. V případě, že vlastník stroje a vlastník nemovitosti tuto možnost využijí a do katastru nemovitostí tuto skutečnost (tzv. výhradu strojů) zapíší, nebude již do budoucna sporu o tom, že stroj není součástí nemovitosti. Uvedený stav potrvá bez ohledu na to, zda vlastník stroje či nemovitosti vlastnictví převede, nebo stroj či nemovitost zatíží zástavním nebo jiným právem třetí osoby. Výhrada strojů tak bude účinná vůči každému dalšímu nabyvateli.

  Při zápisu výhrady strojů přitom katastrální úřad nezkoumá, zda konkrétní stroj splňuje či nesplňuje obecnou definici součásti věci. Výhradu strojů tak lze pro vyloučení jakýchkoliv budoucích sporů zapsat též k věcem, u kterých může být sporu, zda součástí nemovitosti (stavby či pozemku) jsou. Doporučujeme tak zvážit využití institutu výhrady strojů všem, kteří vlastní stroj či jiné zařízení upevněné v cizí stavbě či na cizím pozemku.

  Další aktuality

  Archiv aktualit