• O nás Felix a spol.
 • Nabízíme Naše služby
 • Náš tým Lidé ve Felix a spol.
 • Aktuálně Novinky a Pro bono
 • Kontakt Kariéra u Felix a spol.

 • Povinná elektronická komunikace se správcem daně

  19. 01. 2015

  Novela zákona č. 280/2009 Sb. (daňový řád) zavedla pro vybrané subjekty povinnou elektronickou formu některých podání vůči správci daně. Novinka se týká všech subjektů, které mají zřízenou datovou schránku – tj. právnických a fyzických osob vybraných profesí, rovněž však fyzických osob, které si zřídily datovou schránku dobrovolně. Nedodržení povinné elektronické formy je pokutováno fixní sankcí 2.000 Kč za každé jednotlivé porušení.

  S ohledem na sporný výklad normy doporučujeme z důvodu opatrnosti podat elektronicky všechna blížící se podání, a to buď prostřednictvím datové schránky ve formátu .xml (existuje-li pro příslušný druh podání) nebo přes technické zařízení správce daně se zaručeným elektronickým podpisem.

  Další aktuality

  Archiv aktualit