• O nás Felix a spol.
 • Nabízíme Naše služby
 • Náš tým Lidé ve Felix a spol.
 • Aktuálně Novinky a Pro bono
 • Kontakt Kariéra u Felix a spol.

 • Přímý zápis do veřejných rejstříků notářem

  03. 09. 2015

  Od poloviny letošního roku je nově možné provádět zápisy do veřejných rejstříků přímo prostřednictvím notáře. Ačkoliv zavedení možnosti přímých zápisů do veřejných rejstříků notářem umožnil již v rámci provedené rekodifikace zákon. č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, reálně mohou notáři provádět přímé zápisy do veřejných rejstříků až nyní. Důvodem více než roční prodlevy se zavedením tohoto institutu do praxe byla absence elektronické podpory a rovněž doprovodné legislativy.

  Nyní již mají všichni notáři umožněn elektronický přístup do obchodního rejstříku a dalších veřejných rejstříků (např. spolkového rejstříku, rejstříku SVJ, ad.). V praxi to znamená, že zápisy, které dříve prováděl pouze rejstříkový soud, mohou nyní po splnění zákonem specifikovaných podmínek provádět přímo notáři, a není tedy již nutné podávat na rejstříkový soud příslušný návrh a čekat na skončení s tím spojeného řízení.

  Notář provede zápis do veřejného rejstříku po předložení/vyhotovení následujících dokumentů:

  1. podkladový notářský zápis (např. notářský zápis o založení společnosti s ručením omezeným);

  2. listina požadovaná dle zákona pro zápis do veřejného rejstříku, případně ukládaná do sbírky listin;

  3. notářský zápis o osvědčení (např. o uskutečnění právních jednání, ke kterým dochází např. po rozhodnutí orgánu právnické osoby obsaženém v pokladovém notářském zápise).

  Příslušné notářské zápisy musí být vždy vyhotoveny notářem, který bude skutečnosti do veřejného rejstříku rovněž zapisovat.

  Předmětná změna se projeví i v rovině nákladů spojených se zápisem do veřejného rejstříku, zejména u prvozápisů. Za přímý zápis notářem zaplatí navrhovatel (i) odměnu notáře a (ii) příslušný soudní poplatek. Nutno je počítat rovněž s náklady za vypracování podkladového notářského zápisu, případně notářského zápisu o osvědčení, proto se dané vyplatí zejména v případech, kdy je notářský zápis pro jednotlivé skutečnosti vyžadován zákonem.

  Odměna notáře je notářským tarifem stanovena fixní částkou 300,- Kč. Soudní poplatek je stanoven v sazebníku soudních poplatků obsaženém v z. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, přičemž je výrazně nižší než soudní poplatek hrazený při podání stejného návrhu na rejstříkový soud.

  Notář sám uhradí soudní poplatek, dále zašle soudu v elektronické podobě písemnosti do soudního spisu a založí listiny do sbírky listin. Na portálu justice.cz v sekci veřejný rejstřík a sbírka listin se zapisované skutečnosti objeví až následující den, navrhovatel však může doložit jejich provedení již v den zápisu prostřednictvím výpisu poskytnutého notářem ihned po jeho provedení.

  Našim klientům nabízíme komplexní přípravu podkladových materiálů a zajištění přímého zápisu notářem v rámci úzké spolupráce naší AK s kanceláří notářskou.

  Další aktuality

  Archiv aktualit