• O nás Felix a spol.
 • Nabízíme Naše služby
 • Náš tým Lidé ve Felix a spol.
 • Aktuálně Novinky a Pro bono
 • Kontakt Kariéra u Felix a spol.

 • Česká advokátní komora pověřena mimosoudním řešením spotřebitelských sporů

  05. 02. 2016

  Jak jsme Vás informovali v rámci aktuality ze dne 25. 1. 2016, došlo na sklonku loňského roku k přijetí významné novely zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále také jen „Zákon o ochraně spotřebitele“). Předmětná novela se výrazně promítla do vztahů mezi podnikateli a spotřebiteli, neboť zavedla povinnost podnikatelů informovat spotřebitele o možnosti mimosoudního řešení u konkrétního orgánu k tomuto určeného a v případě zahájení takovéhoto sporu taktéž povinnost se jej aktivně účastnit.

  Součástí povinností podnikatele je jasným, srozumitelným a dostupným způsobem informovat spotřebitele o tom, na koho se má v případě zájmu o mimosoudní řešení spotřebitelského sporu obrátit. Dle zákona o ochraně spotřebitele je orgánem příslušným pro mimosoudní řešení sporů předně Česká obchodní inspekce (dále jen „ČOI“). Zákon dále výslovně upravuje, že příslušnost ČOI není dána v následujících případech:

  i. v oblasti poskytování finančních služeb, kde je jím finanční arbitr;

  ii. v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb, kde je jím Český telekomunikační úřad;

  iii. v oblasti elektroenergetiky, plynárenství, teplárenství, kde je jím Energetický regulační úřad; a

  iv. v oblasti, kde je jiný orgán pověřený k tomuto Ministerstvem průmyslu a obchodu.

  S ohledem na zákonnou povinnost mlčenlivosti navrhla Česká advokátní komora (dále také jen „ČAK“), aby spory mezi advokáty a jejich klienty – spotřebiteli – byly řešeny před orgánem ČAK a nikoliv Českou obchodní inspekcí. Ministerstvo průmyslu a obchodu žádosti o status tzv. pověřeného subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vyhovělo a Česká advokátní komora byla pověřena mimosoudním řešením spotřebitelských sporů mezi advokáty a spotřebiteli.

  Konkrétně bude takové spory řešit smírčí komise ČAK, přičemž se přiměřeně použije advokátní smírčí řád, tj. Usnesení představenstva ČAK č. 2/1998 Věstníku.

  Více informací naleznete na internetové stránce www.cak.cz.

  Další aktuality

  Archiv aktualit