• O nas Felix a spol.
 • OFERUJEMY Nasze usługi
 • NASZ ZESPÓŁ Ludzie we Felix a spol.
 • Obecnie Co nowego u nas i w prawie
 • Kontakt

 • CZESKIE STOWARZYSZENIE PRAWNIKÓW UPOWAŻNIONE DO POZASĄDOWEGO ROZSTRZYGANIA KONFLIKTÓW KONSUMENCKICH

  05. 02. 2016

  Jak już poinformowaliśmy w zakładce obecnie w dniu 25 stycznia 2016 r., pod koniec ubiegłego roku została przyjęta ważna nowelizacja ustawy nr. 634/1992 Coll., o ochronie konsumentów (zwana dalej „(Ustawą o ochronie konsumentów “). Przedmiotowa nowelizacja znacznie odzwierciedliła się w relacjach między przedsiębiorcami i konsumentami, ponieważ wprowadziła zobowiązanie firm do informowania konsumentów o możliwości pozasądowego rozwiązania w określonym i do tego wyznaczonym organie i w przypadku rozpoczęcia takiego sporu również zobowiązanie do aktywnego uczestnicwa w nim.

  Częścią obowiązków przedsiębiorcy jest poinformowanie konsumenta w jasny, zrozumiały i dostępny sposób o tym, do kogo trzeba się zwócić. w przypadku zainteresowania pozasądowym rozstrzygnięciem sporu konsumenckiego. Zgodnie z Ustawą o ochronie konsumentów jest organem odpowiedzialnym za pozasłdowe rozstrzyganie sporów w pierwszej kolejności Czeska Inspekcja Handlowa (zwana dalej „CIH“). Ustawa ponadto wyraźnie regułuje, że kompetencja CIH nie jest dana w następujących przypadkach:

  i. w dziedzinie świadczenia usług finansowych, gdzie jest nim arbiter finansowy;

  ii. w dziedzinie komunikacji elektronicznej i usług pocztowych, gdzie jest nim Czeski Urząd Telekomunikacyjny;

  iii. w dziedzinie elekroenergetyki, gazownictwa, ciepłownictwa, gdzie jest nim Urząd Regulacji Energetyki; i

  iv. w dziedzinie, gdzie do tego został przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu upoważniony inny organ.

  Uwzględniając ustawowy obowiązek zachowania dyskrecji Czeskie Stowarzyszenie Prawników (zwane dalej „CSP“) zaproponowało, by spory pomiędzy prawnikami a ich klientami – konsumentami – zostały skierowane do organu CSP, a nie do Czeskiej Inspekcji Handlowej. Ministerstwo Handlu i Przemysłu uwzględniło wniosek dotyczący statusu tzw. upoważnionego podmiotu pozasądowym rozstrzyganiem sporów konsumenckich i Czeskie Stowarzyszenie Prawników zostało upoważnione do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich pomiędzy prawnikami i konsumentami.

  W szczególności będą takie spory rozwiązywane przez komisję pojednawcza CSP, przy czym odpowiednio zastosuje się polubowny regulamin adwokacki, tj. Uchwała zarządu CSP nr. 2/1998 Dzienniku.

  Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.cak.cz.

  Więcej aktualności