• O nás Felix a spol.
 • Nabízíme Naše služby
 • Náš tým Lidé ve Felix a spol.
 • Aktuálně Novinky a Pro bono
 • Kontakt Kariéra u Felix a spol.

 • „KONCEPČNÍ“ NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

  05. 09. 2016

  Zákoník práce je tradičním objektem zájmu novelizačních snah ze strany zákonodárce. Po necelých dvou letech od zásadních změn, které přinesla rekodifikace soukromého práva, v níž měl ústřední postavení zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je v současné době v pokročilé fázi legislativního procesu další rozsáhlá „koncepční“ novela pracovněprávních předpisů, která se dotýká a má za cíl změnit právní úpravu tradičních institutů jako je například dovolená, převedení na jinou práci či dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti), ale také právní úpravu doplnit o podrobnější pravidla či o zcela nové instituty (home office, institut vrcholových řídících zaměstnanců atd.). Výjimečně je navrhováno také určité stávající instituty zrušit (např. možnost sjednání řešení sporů z pracovněprávních vztahů v rozhodčím řízení).

  Aktuální postup legislativních prací, politická podpora a (v zásadě) souhlasný postoj sociálních partnerů nasvědčuje tomu, že návrh novely Zákoníku práce by měl být do konce tohoto roku předložen jako vládní návrh zákona do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, stejně jako tomu, že (byť nelze predikovat přesně v jaké podobě) by měl být návrh zákona přijat a Zákoník práce tudíž novelizován.

  S ohledem na rozsah změn a jejich povahu, přičemž některé změny se nesporně dotknou i softwarového vybavení, s nimiž běžně pracují mzdové účetní a personalisté, je rozhodně žádoucí věnovat pozornost připravovaným změnám v dostatečném časovém předstihu.

  Tématu se v rámci zářijové snídaně s právem v AK Felix a spol. bude věnovat JUDr. Jakub Morávek, Ph. D. – specialista na pracovní právo. Pokud máte zájem o nastíněnou problematiku či o účast na podzimním cyklu snídaní s právem, kontaktujte nás na e-mailové adrese snidane@akf.cz.

  Další aktuality

  Archiv aktualit