• O nás Felix a spol.
 • Nabízíme Naše služby
 • Náš tým Lidé ve Felix a spol.
 • Aktuálně Novinky a Pro bono
 • Kontakt Kariéra u Felix a spol.

 • Nový právní rámec ochrany osobních údajů

  14. 11. 2016

  Překotný rozvoj moderních technologií posledních let v různé míře nachází odraz i v právní úpravě. Za flexibilnější lze brát v tomto směru oproti legislativě České republiky legislativu Evropské unie. Jednou z oblastí, ve kterých se legislativa Evropské unie snaží reagovat na moderní technologie, je i oblast ochrany osobních údajů. Po řadě let, kdy probíhala v orgánech Evropské unie a mezi orgány Evropské unie a členskými státy diskuse, byl počátkem roku 2016 orgány Evropské unie schválen nový právní rámec pro ochranu osobních údajů, v jehož středu stojí obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

  V důsledku této nové, poměrně značně podrobné a rozsáhlé legislativy, jejíž účinnost je stanovena na první polovinu roku 2018, dojde ke zrušení jak stávajících směrnic o ochraně osobních údajů, tak stávajícího zákona č. 101/2000 Sb. V dalším se bude oblast ochrany osobních údajů řídit výlučně obecným nařízením o ochraně osobních údajů a jeho prováděcími právními předpisy.

  V této souvislosti se zdá zásadní poukázat na to, že nový právní rámec pro ochranu osobních údajů mj. předpokládá jednotné trestání porušení právních předpisů napříč členskými státy Evropské unie, přičemž pro tyto účely zavádí i jednotnou výši maximální sankce, která činí 10.000.000 EUR, resp. 20.000.000 EUR, resp. 4 % z ročního obratu společnosti.

  S přípravou nové dokumentace a souvisejících opatření jsme samozřejmě připraveni Vám pomoci. Zároveň tématu budeme věnovat prosincovou přednášku JUDr. Jakuba Morávka, Ph.D. v rámci pravidelného cyklu snídaní s právem. Cílem snídaně je v základních obrysech přiblížit nový právní rámec ochrany osobních údajů, upozornit na základní odchylky od stávajícího stavu a označit nové povinnosti a nároky, které z přijaté nové právní úpravy vyplynou. Máte-li o akci zájem, napište nám na snidane@akf.cz.

  Další aktuality

  Archiv aktualit