• O nás Felix a spol.
 • Nabízíme Naše služby
 • Náš tým Lidé ve Felix a spol.
 • Aktuálně Novinky a Pro bono
 • Kontakt Kariéra u Felix a spol.

 • Seminář pro realitní makléře

  10. 02. 2017

  Felix a spol advokátní kancelář a společenství top realitních agentů Le Club pořádá v průběhu prvního pololetí roku 2017 cyklus seminářů určený pro realitní makléře. Pod vedením JUDr. Romana Felixe jsou dalšími školiteli Mgr. André Vojtek, JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. a Ing. Dominika Palečková. Účastníci se seznámí s náležitostmi smluv uzavíraných při převodech vlastnictví (smluvní typy, předkupní práva, dražby, nabytí od nevlastníka, smlouva rezervační a smlouva o úschově atp.), daňovou, pozemkovou a stavebně plánovací problematikou, s právními aspekty financování koupě nemovitosti; předmětem budou rovněž nájemní a obdobné vztahy, katastr nemovitostí, specifika developerských projektů, problematika zprostředkování v realitních obchodech a neposlední řadě základní pojmy dle občanského zákoníku (nemovitá věc, věcná práva k cizí věci, omezení nakládání s nemovitou věcí, odpovědnost za vady atp.).

  Organizátoři si vyhrazují právo volby z témat seminářů dle poptávky účastníků. Pokud máte zájem o další informace či účast na seminářích, kontaktujte nás na e-mailové adrese reality@akf.cz.

  images

  Další aktuality

  Archiv aktualit