• O nás Felix a spol.
 • Nabízíme Naše služby
 • Náš tým Lidé ve Felix a spol.
 • Aktuálně Novinky a Pro bono
 • Kontakt Kariéra u Felix a spol.

 • Spor o vlastnictví Slovanské epopeje

  05. 04. 2017

  V současné době projednává Obvodní soud pro Prahu 1 spor o vlastnictví Slovanské epopeje mezi Johnem Muchou a hlavním městem Prahou, které zastupuje řídící partner kanceláře JUDr. Roman Felix. Ten ke kauze mimo jiné uvádí:

  „Jedná se o složitý právní spor, nicméně vlastnictví tohoto monumentálního uměleckého díla Hlavním městem Prahou lze vyvodit nejen z historických dokumentů, ale především z rozhodnutí ministerstva kultury z února 1993 vydaného na základě zákona o majetku obcí. Vychází z dobré víry, se kterou v roce 1993 město sbírku převzalo. Zároveň se domnívám, že dárcem obrazů byl americký mecenáš Charles Crane, který vlastnické právo k nim nabyl na základě smlouvy o dílo uzavřené s Alfonsem Muchou. Na základě této smlouvy za dílo řádně zaplatil a Alfons Mucha nebyl nikdy jeho vlastníkem, nýbrž pouze zhotovitelem."

  JUDr. Felix se problematikou Slovanské epopeje zabývá kontinuálně od roku 2010, kdy začal zastupovat hlavní město Prahu ve sporu o umístění díla s Moravským Krumlovem. Během své přípravy prostudoval řadu podkladů, od právních dokumentů z minulého století po malířovu korespondenci s mecenášem Cranem.

  Další aktuality

  Archiv aktualit