• O nás Felix a spol.
 • Nabízíme Naše služby
 • Náš tým Lidé ve Felix a spol.
 • Aktuálně Novinky a Pro bono
 • Kontakt Kariéra u Felix a spol.

 • Novela autorského zákona

  13. 04. 2017

  Ve Sbírce zákonů byl 5. dubna 2017 publikován zákon č. 102/2017 Sb., kterým se mění zákon č. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „novela autorského zákona“ nebo „novela“). Jedná se o dvacátou změnu autorského zákona od jeho vydání, která především harmonizuje předpis s právem EU, ale přináší i dílčí změny jiného charakteru. Novela nabude účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů.

  Nejrozsáhlejší pasáže novely jsou věnovány Hlavě IV. autorského zákona, tedy kolektivní správě autorských práv, a transponují do českého právního systému Směrnici 2014/26/EU o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu. Ve více než šedesáti paragrafech jsou u kolektivních správců (v ČR např. OSA nebo Dilia) určeny podmínky pro jejich strukturu a členství v nich, regulovány jejich vztahy navenek (mj. prostřednictvím transparentních sazebníků) a uzákoněny postupy řešení sporů.

  Předpis také reaguje na online platformy poskytující hudební nahrávky (např. YouTube, Spotify) zavedením a definicí podmínek udílení licencí pro více území v rámci EU. Zda tento přístup napomůže alespoň zčásti napravit zásahy do autorských práv, umožněné moderními technologiemi, ukáže až aplikační praxe.

  Z dalších důležitých změn je to např. nově zavedená licence pro užití autorských děl pro účely karikatury a parodie (nový § 38g zákona).

  Kromě upřesnění a zpřísnění podmínek pro kolektivní správce a poskytovatele novela naopak uvolňuje režim pro knihovny a archivy. Celkový přínos novely je v jasném vymezení pravidel a tím posílení transparentnosti.

  Právo duševního vlastnictví, zahrnující právo autorské, je jedním z oborů námi poskytovaných služeb.

  Další aktuality

  Archiv aktualit