• O nás Felix a spol.
 • Nabízíme Naše služby
 • Náš tým Lidé ve Felix a spol.
 • Aktuálně Novinky a Pro bono
 • Kontakt Kariéra u Felix a spol.

 • Novela stavebního zákona a spolky na ochranu přírody a krajiny

  25. 08. 2017

  K 1. 1. 2018 nabude na účinnosti komplexní novela stavebního zákona (zákona č. 183/2006 Sb.), která byla ve sbírce zákonů publikována jako zákon č. 225/2017 Sb. Jedná se o komplexní novelu stavebního zákona, jejímž proklamovaným cílem je zrychlit a zefektivnit povolovací procesy v oblasti územního plánování a stavebního řádu a tím přispět k zjednodušení výstavby v České republice. Odpůrci novely nicméně argumentují tím, že k této změně zbytečně dochází na úkor procesních práv účastníků řízení, resp. občanské společnosti.

  Jednou z významných aspektů této novely je omezení participace spolků (původně občanských sdružení) založených k ochraně přírody a krajiny, které dle stávající legislativy mohou vstupovat jakožto účastníci řízení do všech správních řízení, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny, tedy i do správních řízení vedených podle stavebního zákona (územního řízení, stavební řízení atp.). Dle zastánců novely totiž právě aktivita spolků byla jednou z příčin, proč se některá řízení neúměrně prodlužovala.

  Spolky (původně občanská sdružení) tedy v důsledku zmiňované novely toto oprávnění pozbydou, když nově budou moci vstupovat výlučně do správních řízení vedených podle zákona o ochraně přírody a krajiny (zákon č. 114/1992 Sb.), nikoliv již do správních řízení vedených podle stavebního zákona. Právě tento aspekt novely je ze strany odpůrců novely často označován za neúměrný zásah do ústavních práv a svobod a je poměrně pravděpodobné, že jeho ústavnost bude v budoucnu posuzovat Ústavní soud.

  Pro úplnost doplňujeme, že po účinnosti zmíněné novely stavebního zákona zůstane spolkům oprávnění účastnit se jako tzv. „dotčená veřejnost“ procesu EIA, který je primárně upraven zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí (zákon č. 100/2001 Sb.), nikoliv stavebním zákonem. V režimu EIA jsou nicméně posuzovány pouze ty záměry a koncepce, které mohou ovlivnit životní prostředí závažným způsobem, nikoliv konvenční výstavba.

  Jelikož se nová pravidla vyplývající z předmětné novely stavebního zákona použijí až na správní řízení zahájená v roce 2018, mohou navrhovatelé takticky odložit podání návrhů na zahájení řízení, ve kterých se dají předpokládat námitky ze strany veřejnosti k záměru, až do okamžiku nabytí účinnosti této novely.

  Pokud byste k uvedené novele stavebního zákona měli jakékoliv dotazy, kontaktujte nás prosím.

  Další aktuality

  Archiv aktualit