• O nás Felix a spol.
 • Nabízíme Naše služby
 • Náš tým Lidé ve Felix a spol.
 • Aktuálně Novinky a Pro bono
 • Kontakt Kariéra u Felix a spol.

 • Novela zákona o inspekci práce

  08. 12. 2017

  Relativně dlouhou dobu probíhala mezi Úřadem pro ochranu osobních údajů a Státním úřadem inspekce práce diskuse nad tím, který z úřadů bude v rámci výkonu veřejnosprávní kontroly dohlížet na plnění povinností podle ust. § 316 zákoníku práce, jde-li o právní úpravu sledování zaměstnance na pracovišti a o kontrolu užívání pracovních prostředků zaměstnavatele. Tato diskuse se nakonec obtiskla až do konkrétního legislativního řešení.

  Zákonem č. 206/2017 Sb., kterým se novelizuje zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, byla s účinností od 29. července 2017 zavedena nová skutková podstata přestupku pro zaměstnavatele fyzické osoby (§ 11a), stejně jako pro zaměstnavatele právnické osoby a fyzické osoby podnikající (§ 24a). Přestupku se dopustí zaměstnavatel, který naruší soukromí zaměstnance na pracovišti a ve společných prostorách některým ze způsobů sledování/kontroly ve smyslu ust. § 316 odst. 2 zákoníku práce (otevřené nebo skryté sledování, odposlech, záznam telefonických hovorů atd.), případně zaměstnavatel, který ve smyslu ust. § 316 odst. 3 zákoníku práce zaměstnance řádně neinformuje o rozsahu kontroly a o způsobech jejího provádění. Za naplnění skutkové podstaty může být v tomto případě inspekcí práce uložena pokuta až do výše 1.000.000 Kč.

  Vedle toho se dopustí podle zákona o inspekci práce přestupku také zaměstnavatel, který od zaměstnance vyžaduje údaje v rozporu s ust. § 316 odst. 4 zákoníku práce (údaj o sexuální orientaci, původu atp.). V tomto případě je maximální výše sankce stanovena až na 100.000 Kč.

  Ustanovení nových skutkových podstat, a tudíž i de facto nová kompetence inspekce práce, nijak nevylučuje, že v dané oblasti může podle předpisů o ochraně osobních údajů uplatňovat své kompetence, včetně správního postihu, i Úřad pro ochranu osobních údajů. Konkrétně řečeno, provozování kamerového systému se záznamem na pracovišti, jehož účelem bude mj. i kontrola zaměstnanců, a jímž bude docházet k zásahu do soukromí zaměstnanců, bude podléhat správnímu dozoru jak inspekce práce, tak Úřadu pro ochranu osobních údajů.

  Autor článku: Jakub Morávek

  Další aktuality

  Archiv aktualit