• O nás Felix a spol.
 • Nabízíme Naše služby
 • Náš tým Lidé ve Felix a spol.
 • Aktuálně Novinky a Pro bono
 • Kontakt Kariéra u Felix a spol.

 • Novela zákona o specifických zdravotních službách

  31. 12. 2017

  V návaznosti na poznatky z aplikační praxe, v níž se právní úprava ukazovala jako nevhodná, došlo v průběhu roku k několika novelizacím zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Novely přinesly řadu změn, ne všechny se však dotknou široké populace – jde např. o snížení věkové hranice pacientů pro kastraci, vymezení a úpravu protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby, genetická vyšetření, změny posudkové péče atd.

  Z hlediska běžného fungování zejména podnikatelských subjektů a realizace pracovněprávních vztahů se nabízí poukázat na změny v oblasti pracovnělékařských služeb.

  Novela rozšiřuje možnosti, v případě uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců, kteří mají vykonávat nebo vykonávají práci zařazenou v prvém stupni rizikovosti podle zákona o ochraně veřejného zdraví, zapojení registrujících (praktických) lékařů takových zaměstnanců, resp. uchazečů. Jejich úloha již není omezena pouze na možnost vystavit posudek v souvislosti s ucházením se o zaměstnání.

  Vedle toho je upravena možnost agentury práce využít pro plnění povinností na úseku pracovnělékařských služeb v konkrétních případech a při splnění stanovených podmínek také poskytovatele pracovnělékařských služeb dočasně přidělovaného zaměstnance nebo uživatele, ke kterému je zaměstnanec dočasně přidělován.

  Taktéž se výslovně stanoví, že poskytovatel pracovnělékařských služeb může využít k plnění některého ze svých úkolů vůči smluvnímu zaměstnavateli za určitých podmínek služeb tzv. pověřeného poskytovatele pracovnělékařských služeb.

  Konečně se novela podstatně dotýká i problematiky vstupních lékařských prohlídek, a to ve dvou směrech. V prvé řadě již není možné v žádném případě, a to ani na základě dohody, přenášet náklady na vstupní lékařskou prohlídku na přijatého uchazeče o zaměstnání. Náklady na vstupní lékařskou prohlídku přijatého uchazeče nese za všech okolností zaměstnavatel.

  Vedle toho, a to je podstatnější, vstupní lékařskou prohlídku není třeba provádět před uzavřením pracovní smlouvy, nýbrž před vznikem pracovněprávního vztahu, tedy před dnem, který byl v pracovní smlouvě ujednán jako den nástupu do práce. Vstupní lékařská prohlídka tedy může být realizována po podpisu pracovní smlouvy, avšak před dnem, který byl ujednán jako den nástupu do práce, bez negativních právních důsledků, ať již jde o otázku platnosti smlouvy, nebo o veřejnoprávní odpovědnost zaměstnavatele. V návaznosti na tuto změnu byl novelizován i § 32 zákoníku práce.

  V případě jakýchkoli dotazů ke shora uvedeným novelizacím nebo souvisejícím oblastem se na nás neváhejte obrátit.

  Autor článku: Jakub Morávek

  Další aktuality

  Archiv aktualit