• O nás Felix a spol.
 • Nabízíme Naše služby
 • Náš tým Lidé ve Felix a spol.
 • Aktuálně Novinky a Pro bono
 • Kontakt Kariéra u Felix a spol.

 • Novým společníkem advokátní kanceláře Felix a spol. se od 1. ledna 2019 stává JUDr. Jakub Morávek, Ph.D., přední specialista na pracovní právo a ochranu osobních údajů.

  08. 01. 2019

  JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. je od roku 2009 členem Katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty univerzity Karlovy, v současné době zde působí jako tajemník a odborný asistent. Do roku 2012, kdy posílil tým Felix a spol., působil jako ředitel odboru právní podpory a schengenské spolupráce Úřadu pro ochranu osobních údajů. Ve své advokátní praxi se specializuje zejména na oblast práva pracovního, ochranu osobních údajů a na související právní obory.

  „Společně s kolegou Jakubem Morávkem, který působí i v akademické a legislativní sféře, se nám podařilo vybudovat pracovněprávní specializaci na té nejvyšší úrovni a těší mě, že našim klientům umíme poskytnout stoprocentní servis." uvedla Jana Felixová , partnerka Felix a spol.

  Na Právnické fakultě se Jakub vedle výuky věnuje vědecké činnosti a je garantem několika výběrových předmětů. Pravidelně přispívá do odborných periodik a je autorem či spoluautorem řady odborných publikací (např. komentářů k Zákoníku práce, k zákonu o kolektivním vyjednávání a k Služebnímu zákonu vydaných Wolters Kluwer, vysokoškolských učebnic Pracovní právo 7. vydání a Právo sociálního zabezpečení 7. vydání od nakladatelství C. H. Beck, a řady dalších monografií např. Analýza alternativních způsobů řešení sporů v pracovněprávních vztazích, Případové studie pracovněprávní, Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích, Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech).

  Jakub Morávek je místopředsedou České společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení. Je také činný v jedné z pracovních komisí Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí a v odborných orgánech České advokátní komory. Jakub pravidelně přednáší problematiku ochrany osobních údajů a vede odborná školení a semináře k úpravě pracovněprávních vztahů.

  „Partnerstvím ve Felix a spol. pro mě nastává nová pracovní etapa. Vážím si toho, že své jméno mohu spojovat s respektovanou advokátní kanceláří, která za dvacet osm let své existence dosáhla řady významných úspěchů." uvedl Jakub Morávek.

  Jakub je ženatý, volný čas věnuje svým třem dětem, mezi jeho koníčky patří sport, zejména kolektivní sporty všech druhu.

  Příloha

  Stáhnout přílohu

  Další aktuality

  Archiv aktualit