• O nás Felix a spol.
 • Nabízíme Naše služby
 • Náš tým Lidé ve Felix a spol.
 • Aktuálně Novinky a Pro bono
 • Kontakt Kariéra u Felix a spol.

 • Zrušení karenční doby od 1. července 2019

  01. 03. 2019

  Podle stávající právní úpravy dočasné pracovní neschopnosti je zaměstnanec po dobu prvních 14 dní dočasné pracovní neschopnosti, splňuje-li ke dni jejího vzniku podmínky nároku na nemocenské podle předpisů o nemocenském pojištění, finančně zajištěn zaměstnavatelem. Zaměstnavatel zaměstnanci povinně poskytuje náhradu mzdy nebo platu v zákonem stanovené výši za jeho obvyklé pracovní dny, resp. za směny, které zaměstnanec zmeškal kvůli dočasné pracovní neschopnosti. Náhrada mzdy nebo platu zaměstnanci nepřísluší v tzv. karenční době, tedy za první tři zmeškané pracovní dny, resp. směny, nejvýše však za 24 zameškaných hodin výkonu práce.

  Ilustrováno na konkrétním příkladu, pokud nastane dočasná pracovní neschopnost po páteční směně zaměstnance, jehož obvyklými pracovními dny jsou pondělí až pátek, v nichž vykonává práci v desetihodinových směnách ve dnech pondělí až středa a v pětihodinových směnách ve dnech čtvrtek a pátek, prvním dnem shora uvedeného 14denní období je sobota, přičemž zaměstnanci náleží náhrada mzdy nebo platu až od počátku páté zameškané hodiny středeční směny.

  Od 1. července 2019, kdy nabude účinnosti zákon č. 32/2019 Sb., kterým se mění zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se tento systém mění, když dochází ke zrušení karenční doby.

  Nově, resp. staronově, neboť taková pravidla platila již před 1. lednem 2008, bude zaměstnanci náležet náhrada mzdy nebo platu v zákonem stanovené výši již od prvého pracovního dne, resp. od prvé zmeškané směny v důsledku dočasné pracovní neschopnosti. Převedeno na shora uvedený příklad, zaměstnanci bude náležet náhrada mzdy nebo platu již od počátku první zameškané hodiny pondělní směny.

  Oproti právní úpravě účinné před 1. lednem 2008 zákon č. 32/2019 Sb. nepředpokládá žádnou korekci či snížení náhrady mzdy nebo platu za první zmeškané směny. Náhrada mzdy nebo platu se bude poskytovat v jednotné výši po celých prvních 14 dní dočasné pracovní neschopnosti, přičemž vypočítávána bude shodným způsobem jako nyní.

  Náhrada mzdy se počítá jako šedesát procent z hrubého hodinového výdělku, který se snižuje prostřednictvím redukčních hranic.

  Ilustrováno na příkladu:

  Příklad č. 1

  Průměrný hrubý měsíční výdělek zaměstnance činí 30.000 Kč. Průměrný hodinový měsíční výdělek zaměstnance činí 178 Kč. Zaměstnanec byl v dočasné pracovní neschopnosti 14 kalendářních dní a zmeškal celkem 10 směn po 8 hodinách, tedy celkem 80 pracovních hodin.

  Při stávající úpravě s karenční dobou zaměstnanci bude náležet:

  ● za zmeškanou hodinu 96,- Kč

  ● za zmeškanou směnu 769,- Kč

  ● za dobu dočasné pracovní neschopnosti 5.383,- Kč (první tři směny, resp. 24 hodin je bez náhrady mzdy nebo platu)

  Při nové úpravě bez karenční doby zaměstnanci bude náležet:

  ● za zmeškanou hodinu 96,- Kč;

  ● za zmeškanou směnu 769,- Kč

  ● za dobu dočasné pracovní neschopnosti 7.690,- Kč.

  Příklad č. 2

  Průměrný hrubý měsíční výdělek zaměstnance činí 100.000 Kč. Průměrný hodinový měsíční výdělek zaměstnance činí 595 Kč. Zaměstnanec byl v dočasné pracovní neschopnosti 14 kalendářních dní a zmeškal celkem 10 směn po 8 hodinách, tedy celkem 80 pracovních hodin.

  Při stávající úpravě s karenční dobou zaměstnanci bude náležet:

  ● za zmeškanou hodinu 189,- Kč;

  ● za zmeškanou směnu 1.511,- Kč

  ● za dobu dočasné pracovní neschopnosti 10.575,- Kč (první tři směny, resp. 24 hodin je bez náhrady mzdy nebo platu)

  Při nové úpravě bez karenční doby zaměstnanci bude náležet:

  ● za zmeškanou hodinu 189,- Kč;

  ● za zmeškanou směnu 1.511,- Kč

  ● za dobu dočasné pracovní neschopnosti 15.107,- Kč.

  Autor článku: JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.

  Další aktuality

  Archiv aktualit