• O nás Felix a spol.
 • Nabízíme Naše služby
 • Náš tým Lidé ve Felix a spol.
 • Aktuálně Novinky a Pro bono
 • Kontakt Kariéra u Felix a spol.

 • Snídaně s právem 21.6.2019

  13. 06. 2019

  Téměř po roce od platnosti obecného nařízení nabyl účinnosti doprovodný zákon o zpracování osobních údajů, víte co to pro Vás znamená?

  To je název další z našich tematicky zaměřených snídaní s právem, na kterou si Vás tímto dovolujeme pozvat. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je přímo použitelným právním předpisem (práva a povinnosti plynou přímo z nařízení). Nehledě na to si však jeho správné fungování z řady důvodů žádá odpovídající uzpůsobení národní legislativy národními právními předpisy. Po téměř roce od nabytí platnosti obecného nařízení se českému zákonodárci podařilo ukončit zavádění obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) do právního řádu České republiky. Zákon o zpracování osobních údajů nabyl účinnosti 24. dubna 2019.

  Jaká práva a povinnosti z tohoto zákona vyplývají? JUDr. Jakub Morávek, Ph.D., přední kapacita v oblasti ochrany osobních údajů, bude věnovat podrobnou pozornost zákonu o zpracování osobních údajů a jeho dopadům do aplikační praxe.

  Snídaně se uskuteční v pátek 21. června od 8:30 do 11:00 hodin v sídle advokátní kanceláře Felix a spol. (U Nikolajky 5, Praha 5).

  Máte-li zájem se snídaně zúčastnit, dovolujeme si Vás požádat o potvrzení účasti prostřednictvím e-mailu na adresu snidane@akf.cz do pondělí 17. června 2019. Z prostorových důvodů je počet účastníků omezený.Přednost bude dána dříve přihlášeným.

  Účastnický poplatek 400 Kč. Pro členy Hospodářské komory ČR 200 Kč. Pro pozvané klienty Felix a spol. je účast bezplatná.

  Na našem webu naleznete k tématu aktualitu:

  „ZÁKON O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ“

  Další aktuality

  Archiv aktualit