• O nás Felix a spol.
 • Nabízíme Naše služby
 • Náš tým Lidé ve Felix a spol.
 • Aktuálně Novinky a Pro bono
 • Kontakt Kariéra u Felix a spol.

 • AKTUALITA k vládnímu programu ANTIVIRUS

  20. 03. 2020

  Jak bylo avizováno, Vláda České republiky projednala návrh ministryně práce a sociálních věcí na podporu udržení zaměstnanosti. Prozatím jsou k dispozici tyto informace:

  Ve čtvrtek 19. 3. 2020 vláda schválila návrh program ochrany zaměstnanosti Antivirus. Má pomoci firmám ochránit pracovní místa. Stát bude prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzovat firmám vyplacené prostředky. Toto opatření pomůže zaměstnavatelům lépe zvládnout současnou situaci a nebudou tak muset sáhnout k propouštění.

  1. Komu a za jakých podmínek budou kompenzace náležet?

  Příspěvek bude poskytovat Úřad práce ČR, výše a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci, u každého zaměstnance bude nutné odlišit důvod překážky v práci.

  3. Jaká konkrétní opatření budou realizována a na jaké situace reagují?

  Režim A – Nařízení karantény zaměstnancům. Náhrada mzdy nebo platu bude zaměstnancům vyplácena ve výši 60 % průměrného vyměřovacího základu. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek v plné výši vyplacené náhrady mzdy.

  Režim B – Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu mimořádných krizových opatření vlády. Zaměstnavateli je na základě usnesení vlády o přijetí krizových opatření v souvislosti s výskytem nákazy COVID-19 nařízeno uzavření provozu. Náhrada mzdy nebo platu je vyplácena zaměstnanci ve výši 100 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 80 % vyplacené mzdy.

  Z uvedeného plyne prozatím následující:

  náhrada mzdy vyplácená zaměstnanci zaměstnavatelem po dobu prvních 14 dní karantény (překážky v práci na straně zaměstnance – zaměstnanec je buďto nakažen nebo je zde podezření na nákazu a krajská hygienická stanice nebo ošetřující lékař nařídili karanténu) bude kompenzována v plné výši;

  • program prozatím nepočítá s tím, že by byla kompenzována náhrada mzdy vyplácená zaměstnavatelem po dobu prvních 14 dní dočasné pracovní neschopnosti (překážky v práci) z důvodu nemoci;

  zaměstnavatelům bude kompenzována náhrada mzdy poskytovaná zaměstnancům, kteří jsou na překážce v práci na straně zaměstnavatele ve smyslu ust. § 208 zákoníku (s náhradou mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku) v důsledku krizového opatření vlády, které vedlo k uzavření provozovny (restaurace, hotely atd.). Náhrada zaměstnavateli bude poskytována v rozsahu 80 % vyplacených mzdových prostředků.

  • z dostupných informací prozatím neplyne, že by mělo docházet ke kompenzaci mzdových nákladů zaměstnanců, vůči nimž se uplatňuje částečná nezaměstnanost (§ 209 ZPr – poskytuje se nejméně 60 % průměrného výdělku). V konečném důsledku však nelze vyloučit, že z připravované legislativy vyplyne něco jiného, příp. že v tomto případě se vláda odkáže na stávající právní úpravu příspěvku v době částečné nezaměstnanosti, který bude pro tyto účely pouze dílčím způsobem modifikován (stávající podmínkou je podle ust.§ 115 zákona o zaměstnanosti poskytování náhrady zaměstnanci ve výši alespoň 70% průměrného výdělku a závazek neskončit se zaměstnanci pracovní poměr pro nadbytečnost – příspěvek se poskytuje ve výši 20% - z dostupných informací lze mít za to, že dojde jednak ke snížení podmínky poskytované náhrady mzdy zaměstnanci ze 70% na 60% průměrného výdělku, a že bude navýšena výše kompenzace na 30%).

  Náhrada se bude vztahovat na překážky v práci po 1. březnu 2020, tzn. bude možné žádat o přiznání náhrady zpětně.

  Náhrada bude poskytována na základě dohody uzavřené s Úřadem práce České republiky. Podmínkou bude prokázání rozhodných skutečností – podrobnosti budou stanoveny připravovanou legislativou (viz níže). Lze mít za to, že podmínkou pro poskytování příspěvku na kompenzace při překážkách v práci podle ust. § 208 (100 % průměrného výdělku) bude závazek zaměstnavatele, že se zaměstnanci, na kterého příspěvek pobírá, neukončí pracovní poměr pro nadbytečnost.

  Z dostupných opatření neplyne, že by zaměstnavatel byl osvobozen od odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Spíše to však nelze předpokládat, tzn. situace bude pravděpodobně následující – zaměstnavatel vyplatí zaměstnanci náhradu mzdy a odvede příslušné odvody – stát bude kompenzovat pouze hrubý mzdový náklad, nikoli náklady na odvody do systémů sociálního a zdravotního zabezpečení.

  Ze shora shrnutých informací taktéž plyne, že v případě provozů, kterých se přímo dotýkalo opatření vlády, bude pro zaměstnavatele pravděpodobně výhodnější kvalifikovat situaci (nemožnost přidělovat práci) jako překážku podle § 208 ZPr a nikoli jako částečnou nezaměstnanost; uvedené by mělo zřejmě platit i v případě, kdy část provozu zůstala funkční a byla využita pracovní síla pouze některých zaměstnanců (např. případ, kdy restaurace uzavřela veřejné prostory a prodávala jídlo do okýnka – zaměstnanci, kteří pracovali, dostanou dosaženou mzdu, ostatní by byli v režimu překážky v práci podle § 208 zákoníku práce, tzn. s nárokem na průměrný výdělek). Konkrétní závěr bude nicméně možné učinit až v momentě, kdy bude k dispozici související legislativa.

  V této souvislosti se nabízí poukázat i na související navrhované změny v poskytování ošetřovného – podrobnosti ZDE.

  Všechny shora uvedené kroky vyžadují legislativní/zákonný podklad. Předpokládá se, že příslušné právní předpisy budou schváleny ve zrychleném procesu ve stavu legislativní nouze.

  Prozatím, jak již bylo avizováno, doporučujeme stav důsledně dokumentovat, aby následně mohla být obratem podána bezvadná žádost o přiznání kompenzace.

  V příloze je připojen aktuální materiál Ministerstva práce a sociálních věcí ke dni 20.3.2020. S ohledem na původce materiálu předpokládáme, že podle něj bude postupováno při kompenzacích ze strany Úřadu práce.

  Vývoj budeme sledovat. V momentě, kdy budou jasné podmínky poskytování příspěvku, zejména v momentě, kdy bude k dispozici příslušná legislativa, jsme připraveni s Vámi konzultovat pro Vás vhodný postup, včetně sumarizace kroků a dokladů, které bude třeba provést a předložit pro přiznání příspěvku. V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na Váš obvyklý kontakt ve Felix a spol. advokátní kanceláři nebo využijte naši speciálně zřízenou emailovou adresu: covid@akf.cz

  Autor: JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.

  Příloha

  Stáhnout přílohu

  Další aktuality

  Archiv aktualit