• O nás Felix a spol.
 • Nabízíme Naše služby
 • Náš tým Lidé ve Felix a spol.
 • Aktuálně Novinky a Pro bono
 • Kontakt Kariéra u Felix a spol.

 • Aktuální informace – kompenzace mzdových nákladů

  25. 03. 2020

  Dovolte nám na základě posledního jednání Vlády České republiky doplnit aktuální informace ke kompenzacím mzdových nákladů v souvislosti s vyhlášeným mimořádným stavem.

  V rámci dřívější komunikace bylo poukázáno na dva připravované tituly/scénáře:

  Režim A - Nařízení karantény zaměstnancům.Náhrada mzdy nebo platu bude zaměstnancům vyplácena ve výši 60 % průměrného vyměřovacího základu. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek v plné výši vyplacené náhrady mzdy.

  Režim B - Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu mimořádných krizových opatření vlády.Zaměstnavateli je na základě usnesení vlády o přijetí krizových opatření v souvislosti s výskytem nákazy COVID-19 nařízeno uzavření provozu. Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci ve výši 100 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 80 % vyplacené mzdy.

  V pondělí 23. března 2020 schválila vláda další opatření.

  Program „Antivirus“ se rozšíří o tato opatření:

  Režim C - Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců.Významnou části je míněno zejména 30 % zaměstnanců firem, provozoven či jiné organizační části dle provozní situace zaměstnavatele. Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci ve výši 100 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 80 % vyplacené náhrady mzdy.

  Režim D - Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti zaměstnavatelev důsledku karanténních opatření (či obecně výpadků výroby) u dodavatele, včetně zahraničí. Jde například u dohody prokazující původ vstupů, zákazy akcí či přijímání dalších opatření mající prokazatelně vliv na dodávky zaměstnavateli. Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci ve výši 80 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 50 % vyplacené náhrady mzdy.

  Režim E - Omezení poptávky po službách, výrobcícha jiných produktech zaměstnavatele v důsledku karanténních opatření v místě odbytu zaměstnavatele (ČR i zahraničí). Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci nejméně ve výši 60 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 50 % vyplacené náhrady mzdy.

  K tomu byla doplněna následující informace o tom, jak a kdy se budou podávat žádosti o vyplacení náhrad:

  Realizace podpory je nastavena tak, že zaměstnavatel bude žádat o refundaci vyplacených náhrad mezd po skončení vykazovaného období, tj. po skončení kalendářního měsíce, za který bude o příspěvek žádat. Za měsíc březen tedy bude zaměstnavatel podávat žádost na počátku měsíce dubna. Podrobné informace k čerpání podpory včetně žádosti o čerpání podpory budou zveřejněny v průběhu příštího týdne.

  Legislativa, která bude podkladem pro výplatu náhrad, prozatím nebyla do Poslanecké sněmovny předložena. Očekáváme, že se tak stane nejpozději ve středu 25. března 2020.

  Jakmile bude k dispozici, zašleme Vám přehled z ní plynoucích informací ke konkrétní podobě žádostí.

  Prozatím platí dřívější doporučení, tj. vše důsledně dokumentovat.

  V případě dotazu k této problematice se obraťte na JUDr. Jakuba Morávka, Ph.D.

  Tým advokátní kanceláře Felix a spol. je Vám plně k dispozici.

  Další aktuality

  Archiv aktualit