• O nás Felix a spol.
 • Nabízíme Naše služby
 • Náš tým Lidé ve Felix a spol.
 • Aktuálně Novinky a Pro bono
 • Kontakt Kariéra u Felix a spol.

 • Program ANTIVIRUS – kompenzace mzdových nároků / aktualizace informace z 20. 3. 2020

  26. 03. 2020

  Dovolte nám navázat na dřívější sérii aktualit vztahujících se k možné kompenzaci mzdových nákladů po dobu mimořádného stavu. Z diskuse s předními představiteli Ministerstva práce a sociálních věcí vyplynulo, že kompenzace mzdových nároků bude realizována takto:

  Program Antivirus určený ke kompenzaci mzdových nákladů v souvislosti s koronavirovou pandemií a opatřeními vyhlášenými v rámci nouzového stavu bude vypsán Ministerstvem práce a sociálních věcí na základě ust. § 120 zákona o zaměstnanosti. Podkladem programu bude usnesení vlády. Dodatečné právní předpisy se přijímat nebudou.

  Ministerstvo by mělo koncem tohoto týdne, příp. počátkem příštího týdne vydat metodiku k podávání žádostí a vzor žádosti o přiznání kompenzačního příspěvku. Žádost se bude podávat Úřadu práce České republiky, resp. jeho krajské pobočce.

  Ohledně variant příspěvků odkazujeme na naše předchozí aktuality; není vyloučeno, že stávající okruh případů bude dále rozšířen.

  Mechanismus přiznávání příspěvku by měl fungovat obdobně jako je tomu u příspěvku v době částečné nezaměstnanosti, na který bylo již dříve v komunikaci odkazováno (§ 115 zákona o zaměstnanosti). Zde je podkladem pro přiznání příspěvku žádost a následně uzavřená dohoda s úřadem práce, jejímž prostřednictvím se zaměstnavatel zavazuje k zachování pracovních míst, na které příspěvek pobírá.

  V případě příspěvku podle ust. § 115 zákona o zaměstnanosti se k žádosti přikládají tyto přílohy, přičemž lze předpokládat, že v případě programu Antivirus se bude postupovat obdobně:

  1. doklady osvědčující skutečnosti uvedené v žádosti,

  2. dohoda s odborovou organizací nebo vnitřní předpis o výši poskytované náhrady mzdy podle § 209 odst. 2 zákoníku práce, v případě překážky v práci podle § 209 odst. 1 zákoníku práce,

  3. podrobný popis důvodů, na základě, kterých zaměstnavatel žádá o příspěvek a opatření, která již zaměstnavatel k řešení situace zavedl, zejména opatření v oblasti pracovní doby, využití konta pracovní doby nebo čerpání dovolené,

  4. seznam provozoven zaměstnavatele, jichž se žádost týká, včetně počtu dotčených zaměstnanců,

  5. popis výhledu překonání částečné nezaměstnanosti nebo živelní události,

  6. doklad o zřízení účtu u peněžního ústavu.

  Při zpracování žádosti o přiznání příspěvku, včetně související dokumentace, jsme připraveni Vám poskytnout plnou podporu, včetně přípravy přípisů jednotlivým zaměstnancům či tvorby vnitřních předpisů, jež by byly následně předkládány v rámci žádosti o poskytnutí příspěvku.

  S ohledem na počet zájemců o přiznání příspěvku a fakt, že zejména v případě složitějšího vnitřního uspořádání může být zpracování potřebné dokumentace náročnější, doporučujeme začít základní kroky v této věci činit co nejdříve.

  Aktualitu zpracoval JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.

  Tým advokátní kanceláře Felix a spol. je Vám i nadále k dispozici.

  Další aktuality

  Archiv aktualit