• O nás Felix a spol.
 • Nabízíme Naše služby
 • Náš tým Lidé ve Felix a spol.
 • Aktuálně Novinky a Pro bono
 • Kontakt Kariéra u Felix a spol.

 • Záruční program COVID II

  01. 04. 2020

  Jak program COVID II funguje?

  Program je v kompetenci Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. (ČMZRB) a jedná se o záruční schéma. To znamená, že ČMZRB sama úvěr podnikatelům neposkytuje, nicméně zaručí se za jejich provozní úvěry u komerčních bank a finančně jim následně přispívá na úhradu úroků. Příspěvek na úroky je pouze částečný; podnikatelé tedy nemají přístup k zcela bezúročným půjčkám, jak bylo v některých médiích nesprávně uváděno. Žádost k ČMZRB se podává elektronicky. Bude-li žádost vyřízena kladně, dojde k fyzickému podpisu potřebné dokumentace. Povinnou přílohou elektronické žádosti pro ČMZRB je mimo jiné kopie smlouvy o úvěru od komerční banky, ve které je uvedeno poskytnutí bankovní záruky ČMZRB jako požadované zajištění nebo vyjádření komerční banky o podmínkách poskytnutí úvěru. S přípravou žádosti Vám v případě potřeby rádi pomůžeme.

  Komu je program určen?

  Stručně řečeno, program je určen pro malé a střední podnikatele (viz definice ZDE), kteří museli omezit nebo zastavit provoz v souvislosti s nařízenými opatřeními proti koronavirové infekci.

  Bohužel, v rámci tohoto programu lze financovat pouze provozní potřeby podnikatelů mimo území Prahy, protože program je financován ze strukturálních fondů EU OPPIK. Pokud má podnikatel se sídlem v Praze i mimopražskou pobočku, může žádat o podporu na provozní výdaje této pobočky bez ohledu na své pražské sídlo.

  Jaké jsou finanční parametry podpory?

  • záruka až do výše 80 % jistiny komerčního úvěru

  • výše zaručovaného úvěru až 15 mil Kč

  • finanční příspěvek na úhradu úroků až do výše 1 mil. Kč

  • doba ručení až 3 roky (splatnost úvěru může být teoreticky i delší).

  Co lze z programu financovat?

  Program je určen na podporu provozního financování, tj. zejména:

  • náklady na mzdy

  • náklady na energie

  • úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur

  • pořízení materiálu, zásob a dalšího drobného majetku.

  Program naopak není určený na refinancování předchozích úvěrů, technologickou inovaci, nákup nemovitostí nebo jiné dříve uhrazené výdaje.

  Jak bude ČMZRB přispívat na úroky?

  Příspěvky na úroky budou podnikatelům poskytovány v následujícím objemu:

  - 30 % zaplacených úroků u úvěrů do 500 000 Kč, maximálně však 150 000 Kč

  - 20 % zaplacených úroků u úvěrů od 500 000 Kč do 1 000 000 Kč, maximálně však 200 000 Kč

  - 15 % zaplacených úroků u úvěrů od 1 000 000 Kč do 15 000 000 Kč, maximálně však 1 000 000 Kč.

  Podnikatel bude komerční bance hradit celé splátky včetně úroků. ČMZRB následně zapla-cené úroky zpětně refunduje podnikateli po prvních 3 měsících a následně vždy s roční frek-vencí.

  Kompletní podmínky programu

  Kompletní podmínky programu jsou ke stažení na webových stránkách ČMZRB ZDE.

  Pokud byste měli jakékoliv dotazy nebo bychom Vám mohli pomoci s vyřizováním právních formalit, jsme Vám k dispozici. S dotazy se můžete obracet na kteréhokoliv člena týmu ad-vokátní kanceláře Felix a spol.

  Aktualitu zpracoval Mgr. Martin Bošiak

  Další aktuality

  Archiv aktualit