• O nás Felix a spol.
 • Nabízíme Naše služby
 • Náš tým Lidé ve Felix a spol.
 • Aktuálně Novinky a Pro bono
 • Kontakt Kariéra u Felix a spol.

 • PŘEHLED LEGISLATIVNÍCH NOVINEK V TÝDNU OD 27. DO 30. 4. 2020

  04. 05. 2020

  Níže uvádíme přehled hlavních legislativních změn, ke kterým došlo v průběhu minulého týdne.

  1. PRODLOUŽENÍ NOUZOVÉHO STAVU

  Vláda dne 30. 4. 2020 vydala, po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, usnesení o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2. Nouzový stav je tak s účinností od 30. 4. 2020 prodloužen až do 17. 5. 2020. Veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu zůstávají nadále v platnosti.

  2. ZRUŠENÍ DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

  Vláda schválila návrh zákona Ministerstva financí na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Tato daň činila 4 % z celkové kupní ceny nemovité věci.

  Předmětný návrh zákona počítá se zrušením daně z nabytí nemovitých věcí se zpětným účinkem, tj. má platit pro všechny případy, kdy došlo k nabytí nemovité věci nejpozději v prosinci 2019. Jednoduše řečeno, všichni poplatníci, kteří dokončili svůj vklad do katastru nemovitostí v průběhu prosince 2019 či později, nemusí tuto daň platit vůbec, anebo, v případě že již daň zaplatili, mohou žádat o vrácení přeplatku, který jim na základě předmětného zákona vznikne, bude-li zákon přijat.

  V této souvislosti pro úplnost připomínáme, že daňová přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí s lhůtou podání v termínu od 31. března do 31. července 2020, lze na základě předchozích opatření vlády podat v prodlouženém termínu do 31. srpna 2020. K uvedenému odkladu dochází automaticky, bez žádosti a bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem.

  Předmětný návrh zákona současně upravuje prodloužení tzv. časového testu pro příjmy z prodeje nemovitých věcí neurčených k vlastnímu bydlení a také možnost uplatňování odpočtu úroků z nově uzavřených smluv o úvěru na bydlení. Časový test má být prodloužen ze stávajících 5 na 15 let, a má se týkat nemovitých věcí nabytých po 1. lednu 2021. Deklarovaným cílem tohoto návrhu má být omezení prostoru pro spekulanty na realitním trhu. Odpočet úroků z nově uzavřených smluv o úvěru bude možno uplatňovat na nemovitosti nabyté nejpozději v prosinci 2021, nikoliv již později. Jednoduše řečeno, u nemovitých věcí nabytých v období od prosince 2019 do prosince 2021 nebude kupující hradit daň z nabytí a současně mu bude umožněno uplatňovat si odpočty úroků z úvěru na bydlení od základu daně. Cílem tohoto opatření má být povzbuzení trhu s nemovitostmi a podpora dostupnosti vlastního bydlení.

  Předmětný návrh zákona je nyní postoupen do Poslanecké sněmovny, kde bude projednán ve standardním legislativním procesu.

  3. HARMONOGRAM UVOLŇOVÁNÍ

  Od 20. 4. 2020 dochází k postupnému uvolňování podnikatelských činností, opatření ve školách a v sociálních službách apod. V pondělí 27. 4. 2020 otevřely autoškoly, posilovny a fitness centra, knihovny apod. Další vlna uvolňování je pak naplánována na pondělí 11. 5. 2020. Aktuální harmonogram vlády pro rozvolňování v následujících týdnech pak naleznete ZDE

  Další aktuality

  Archiv aktualit