• O nás Felix a spol.
 • Nabízíme Naše služby
 • Náš tým Lidé ve Felix a spol.
 • Aktuálně Novinky a Pro bono
 • Kontakt Kariéra u Felix a spol.

 • Od 1.října 2020 je účinná novela trestního zákoníku a trestního řádu. Co přináší?

  30. 10. 2020

  Cílem této novely je přinést úspory i zrychlení soudních řízení. Peněžité tresty by do budoucna měly účinně nahradit krátkodobé tresty vězení, kromě peněžitých trestů se například také rozšiřuje trest obecně prospěšných prací.

  Novela zvyšuje hranice výše škody pro zařazení majetkových deliktů mezi trestné činy. Nově do 10tis.Kč se jedná pouze o přestupek, nikoli trestný čin (dříve 5tis.Kč). Přestupkem do 10tis. Kč se bude zabývat obecní nebo městská radnice. Novela zdvojnásobuje i ostatní částky, které tvoří hranici určující závažnost majetkových trestných činů, např. škoda velkého rozsahu se posouvá z 5ti na 10 milionů korun.

  Soudy budou moci častěji ukládat peněžité tresty místo krátkodobých trestů vězení. Častějšího ukládání peněžitých trestů má být dosaženo zavedením zákonného přepočtu pro přeměnu nezaplaceného peněžitého trestu v trest odnětí svobody (jedna denní sazba nezaplaceného peněžitého trestu odpovídá dvěma dnům trestu odnětí svobody, za jednu hodinu nevykonaných obecně prospěšných prací dostane dotyčný jeden den trestu odnětí svobody). Prodlužují se také lhůty pro placení peněžitého trestu. Okamžikem zaplacení bude trest zahlazen (nebude zapsán ve výpisu z trestního rejstříku), pokud jej soudy neuložily pachateli za zvlášť závažný zločin. Nově je zavedena možnost podmínečného propuštění po odpykání třetiny trestu pro delikventy, kteří byli poprvé odsouzeni za některé zvlášť závažné zločiny.

  Novela dále rozšiřuje možnosti využívání dohody o vině a trestu. Pokud obžalovaný uzná svou vinu, bude mu uložen nižší trest. Dohoda o vině a trestu by opět měla ušetřit čas i náklady na soudní řízení. Dohodu o vině a trestu je možné nyní uzavřít u všech trestných činů, tedy i u zvlášť závažných zločinů. Pro sjednávání dohody o vině a trestu nově taktéž není dán důvod nutné obhajoby. S ohledem na závažnost dopadů tohoto institutu doporučujeme při jeho sjednávání využít služeb advokáta.

  Byl upraven zákon o trestní odpovědnosti právnických osob - novela se především zaměřuje na podmíněné upuštění od zbytku trestu po vykonání jeho poloviny, a to při splnění určitých předpokladů u trestných činů: zákazu činnosti, zákazu plnění veřejných zakázek, účasti ve veřejné soutěži či zákazu přijímání dotací. Novela se také zabývá zmírněním pravidel pro zahlazení odsouzení společností.

  Novela současně zavádí nový postoj k doznání pachatele. V případě, že se pachatel dozná, je tato skutečnost zařazena mezi polehčující okolnosti, když doposud výslovné zakotvení přiznání jako polehčující okolnosti chybělo. Doznání pachatele může taktéž vést k mimořádnému snížení trestu odnětí svobody.

  Kromě novely trestního zákoníku a trestního řádu jsou rovněž pozměněny zákon o soudnictví ve věcech mládeže, zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních nebo zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení. Promlčecí doba týkající se závažných zločinů a trestných činů ve věcech privatizace byla prodloužena z 20 na 30 let.

  Dostanete-li se kdykoli do potíží, vzpomeňte si na nás, jsme tu pro Vás a Vaše blízké i ve věcech trestních.

  Felix a spol. advokátní kancelář

  Další aktuality

  Archiv aktualit