• O nás Felix a spol.
 • Nabízíme Naše služby
 • Náš tým Lidé ve Felix a spol.
 • Aktuálně Novinky a Pro bono
 • Kontakt Kariéra u Felix a spol.

 • Přehled hlavních legislativních změn, ke kterým došlo v průběhu týdne od 26. do 30. října 2020.

  30. 10. 2020

  Z jednání vlády dne 26. října 2020

  Zákaz volného pohybu osob

  Vláda přijala krizové opatření, kterým se omezuje volný pohyb osob. Uvedené krizové opatření je platné od 28. října 2020, 0:00 do 3. listopadu 2020, 23:59.

  - Od 21:00 až do 04:59 hodin budou lidé moci vyjít ven pouze za účelem cesty do zaměstnání, za účelem podnikání (nebo pokud právě budou svou práci vykonávat), nebo v případě neodkladných záležitostí.

  - Od 05:00 platí již zavedená opatření. Více informací ZDE

  Práce z domova

  V souvislosti s tímto opatřením nařídila vláda ČR zaměstnavatelům využívat práci na dálku (tzv. home office), pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště. Zde upozorňujeme na vhodnost zpracovat příslušný vnitřní předpis, a to i z důvodu předejití možným sankcím.

  Zákaz maloobchodního prodeje a služeb

  Dále vláda přijala opatření, kterým se omezuje maloobchodní prodej a služby (platné taktéž od 28. října 2020 do 3. listopadu 2020). Zákazem maloobchodního prodeje a služeb došlo k omezení prodeje na tržnicích, tržištích a v mobilních provozovnách, nově jsou zakázána i další odvětví. Zákaz se dotkne taktéž poskytování ubytovacích služeb, byť z tohoto zákazu existuje řada výjimek týkajících se poskytování ubytovacích služeb:

  - osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti

  - osobám, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona,

  - cizincům do doby opuštění území ČR, cizincům s pracovním povolením,

  - osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,

  - osobám, jejichž ubytování bylo sjednáno státem, územním samosprávným celkem nebo jimi zřízenými nebo založenými subjekty za účelem uvolnění kapacit poskytovatelů zdravotních služeb nebo poskytovatelů sociálních služeb nebo pro zajištění ubytování osob bez domova, nebo

  - osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností usnesení vlády.

  Obchody budou (až na výjimky) v neděli zavřené; ve všední dny mohou fungovat od 05:00 do 20:00. Další podrobnosti k zákazu maloobchodního prodeje a služeb ZDE

  Prodloužení programu Antivirus B

  Vláda schválila prodloužení programu Antivirus B týkajícího se podniků, které krize spojená s pandemií koronaviru postihla nepřímo, a to až do 31. prosince 2020. Jedná se např. o podniky, jejichž zaměstnanci museli na tzv. překážku v práci z důvodu poklesu počtu zaměstnanců, zastavení provozu kvůli nedostatku surovin nebo jiných vstupů, omezení poptávky atd. Program Antivirus B zůstává i nadále stejný jako na jaře, když výše příspěvku bude i nyní činit 60 % vyplacených náhrad mezd (vč. povinných odvodů), maximálně však 29 000,- Kč za jeden měsíc na zaměstnance.

  Rozšíření generálního pardonu liberačního balíčku

  Jedná se o:

  - hromadné prominutí úroku z prodlení u daně z přidané hodnoty splatné v období říjen až prosinec 2020, bude-li daň uhrazena do konce roku 2020;

  - zrušení záloh splatných od 15. 10. 2020 do 15. 12. 2020 na daň z příjmů fyzických osob a daň z příjmů právnických osob;

  - zrušení záloh na daň silniční splatných 15. 4. 2020, 15. 7. 2020, 15. 10. 2020 a 15. 12. 2020.

  Ministerstvo financí musí být však informováno o tom, že osoba tohoto generálního pardonu hodlá využít, a tudíž je třeba zaslat oznámení. Na svých stránkách Ministerstvo financí deklarovalo, že bude akceptovat tuto informaci, resp. oznámení taktéž prostřednictvím e-mailu. MF tak hodlá kopírovat praxi zavedenou v případě kompenzačních bonusů.

  Naopak návrh poslanců na vydání zákona o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii, a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, kde bylo navrženo např. zvýšení ošetřovného z 60 % na 80 % denního vyměřovacího základu, vláda odmítla podpořit.

  Z jednání vlády dne 27. října 2020

  Prodloužení nouzového stavu

  Vláda požádala Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2, který aktuálně platí na území ČR do 3. listopadu 2020. Poslanecká sněmovna o předmětném návrhu bude rozhodovat 30. října 2020.

  COVID – Nájemné Výzva 2

  Program Ministerstva průmyslu a obchodu COVID – Nájemné Výzva 2 bude nově rozšířen i o provozy, kterých se dotknou omezení platná od 28. října 2020 (jedná se tak například i o provozovatele prodejen nábytku a koberců nebo o prodejce na tržnicích).

  V této souvislosti si dovolujeme připomenout, že žádosti je možné podávat do 21. 1. 2021, přičemž obdobím, za které je podpora poskytována, jsou měsíce červenec, srpen a září 2020.

  COVID-BUS

  Od pondělí 26. října 2020 je vyhlášena výzva pro podání žádosti o dotaci v programu COVID – BUS. Žádosti je možné podávat výhradě elektronicky nejpozději do 25. listopadu 2020. Podle emisní normy EURO autobusu bude podle EURO II příspěvek činit 15,- Kč, pro EURO III 28,- Kč, pro EURO IV 40,- Kč, pro EURO V 62,- Kč a pro EURO VI 135,- Kč na jedno sedadlo za jeden den.

  Obdobím, na které se vztahuje uvedená podpora, je 12. březen až 30. červen tohoto roku, přičemž pro přiznání podpory je nezbytné, aby (mj.) při srovnání s minulým rokem (2019) došlo k propadu tržeb z nepravidelné dopravy o více než 50 %.

  OŠETŘOVNÉ II pro OSVČ

  V tomto programu bude výzva k podávání přihlášek zveřejněna začátkem listopadu a o dotaci se bude žádat zpětně. Výzvu, včetně celého programu má na starosti Ministerstvo průmyslu a obchodu, na rozdíl od ošetřovného pro zaměstnance, kde je toto zajišťováno Ministerstvem práce a sociálních věcí.

  AgriCovid Potravinářství

  Ministerstvo zemědělství připravuje dodatečná pravidla programu, která následně s žádostí o uvolnění finančních prostředků předloží vládě. V praxi by mělo stačit prokázat pokles tržeb, doložit počet zaměstnanců a potvrzení, že se jedná o výrobce potravin podle zákona o potravinách.

  Covid – Podpora cestovního ruchu

  Bylo avizováno vyhlášení výzvy na podporu subjektů v cestovním ruchu s tím, že dotace bude možné čerpat do června 2021.

  Dotační program Covid – Sport 2

  Ministerstvo průmyslu a obchodu a Národní sportovní agentura připravují podmínky pro vyhlášení výzvy a spuštění příjmu žádostí o poskytnutí dotace.

  O dalších přijatých opatřeních Vás budeme průběžně informovat. V případě, že potřebujete ohledně některého programu či přijatého opatření více informací, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit.

  Felix a spol. advokátní kancelář, s.r.o.

  Další aktuality

  Archiv aktualit