• O nás Felix a spol.
 • Nabízíme Naše služby
 • Náš tým Lidé ve Felix a spol.
 • Aktuálně Novinky a Pro bono
 • Kontakt Kariéra u Felix a spol.

 • Přehled hlavních legislativních změn, ke kterým došlo v období od 9. do 13. listopadu 2020

  13. 11. 2020

  Níže uvádíme přehled hlavních legislativních změn, ke kterým došlo v období od 9. do 13. listopadu 2020.

  ČÁSTEČNÝ NÁVRAT DO ŠKOL

  Vláda rozhodla, že od 18. listopadu 2020 se žáci prvních a druhých tříd ZŠ, žáci přípravných tříd ZŠ a také žáci speciálních škol vrátí do škol za dodržování stanovených hygienických opatření.

  OŠETŘOVNÉ PRO OSVČ – Výzva ŘÍJEN 2020

  I podnikatelé, kteří z důvodu uzavření škol a péče o děti nemohou pokračovat ve své činnosti, mají nárok na ošetřovné. Žádost o ošetřovné mohou OSVČ směrovat na Ministerstvo průmyslu a obchodu od pondělí 9. listopadu od 9 hodin do středy 9. prosince, 23:59 hodin. Za jeden kalendářní den ošetřovného je nárok na 400 Kč, a to včetně víkendů a svátků (vyjma podzimních prázdnin). Za říjen se jedná celkem o 16 dní v období od 14. do 31. října 2020 a OSVČ tak mohou dostat maximálně 6 400 Kč. O ošetřovné nemohou OSVČ žádat v případě, že dítě či ošetřovanou osobu ponechají doma dobrovolně. A také na něj nemají nárok OSVČ, které svoji činnost vykonávají jako vedlejší.

  Kompenzační bonus pro OSVČ a malá s.r.o.

  Nárok na kompenzační bonus mají OSVČ, společníci malých s.r.o. a lidé pracující na dohodu o pracovní činnosti a dohodu o provedení práce v těch oblastech ekonomiky, které přímo zasáhla vládní opatření (v období od 5. října do 21. listopadu 2020). Nárok na podzimní bonus je podmíněn tím, že omezení mají zásadní dopad na příjmy dané OSVČ. Dopad omezení se poměřuje za tzv. rozhodné období, což jsou 4 celé kalendářní měsíce předcházející měsíci vyhlášení nouzového stavu, tedy měsíce červen až září 2020. Výše bonusu činí 500 Kč za den. O kompenzační bonus mohou požádat také podnikatelé, kteří jsou na přímo zavřené obory nejméně z 80 % navázáni dlouhodobým dodavatelsko-odběratelským vztahem, anebo je jejich činnost nerozlučně spjata s uzavřenou provozovnou. Program je rozdělen do dvou bonusových období, a to od 5. října 2020 do 4. listopadu 2020 (až 31 dní, tj. 15 500 Kč) a od 5. listopadu 2020 do 21. listopadu 2020 (až 17 dní, tj. 8 500 Kč). Případné další prodloužení nouzového stavu by automaticky posouvalo konec druhého bonusového období. Žádost lze podávat až do dvou měsíců po skončení příslušného bonusového období.

  V daném kalendářním dni nelze kombinovat jednotlivé vládní programy pomoci, jako jsou kompenzační bonus, ošetřovné pro OSVČ a různé další programy na podporu sportu, kultury, nájemného atp.

  Dotační program Covid – Sport II.

  Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Národní agenturou pro sport vyhlásilo dotační program COVID Sport II. Část A je zaměřena na podporu vybraných kolektivních sportů a jejich nejvyšší soutěže, část B je zaměřena na kompenzaci marně vynaložených nákladů sportovních akcí, jejichž pořadatelem měl být podnikatelský subjekt, a které se měly konat v době od 12. 3. do 31. 7. 2020. Žádosti o dotace je možno podávat od 12. 11. do 7. 12. 2020. Poskytnutá dotace může pokrýt nejvýše 50 % celkových uznatelných nákladů, maximální výše dotace činí 12 500 000 Kč pro oblast podpory A a 10 000 000 Kč pro oblast podpory B. Více ZDE

  Program Antivirus

  Doba uznatelnosti výdajů v Režimu A byla již v říjnu t.r. prodloužena do 31. 12. 2020, dále byl zaveden zvýšený příspěvek pro uzavřené provozy – tzv. Antivirus Plus (Režim A Plus). Režim Antivirus B byl rovněž prodloužen do 31. 12. 2020. Ministerstvo práce a sociálních věcí aktualizovalo dne 6. listopadu 2020 Manuál pro zaměstnavatele k programu „Antivirus“. Více ZDE

  Úhrada antigenních testů ze zdravotního pojištění

  Zdravotní pojišťovny budou moci hradit antigenní testy na covid-19 přímo distributorovi, který je nakoupí a rozveze mimo jiné do domovů pro seniory. Předpokládá to novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, kterou schválila vláda na svém jednání dne 9. listopadu 2020. Možnost přímé úhrady má snížit administrativu. Předloha bude aktuálně řešena v Poslanecké sněmovně.

  Ochranné opatření – podmínky vstupu na území ČR

  S účinností od 9. listopadu 2020 do odvolání platí ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví o podmínkách vstupu na území České republiky na ochranu před zavlečením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV2. Více ZDE

  Insolvenční zákon „podruhé“

  Prodloužení nouzového stavu

  Ministr zdravotnictví Blatný avizoval, že vládě navrhne prodloužení nouzového stavu o 30 dní. Nouzový stav zatím platí do 20. listopadu 2020.

  Zrušení povinnosti nosit roušky?

  Městský soud v Praze svým rozsudkem z dnešního dne zrušil povinnost nosit roušky v obchodě a venku, a to ode dne 21. 11. 2020. S ohledem na odůvodnění rozsudku, který dospěl (mj.) k závěru, že Ministerstvo zdravotnictví je nadáno pravomocí vydávat mimořádné opatření v obdobných věcech, a ve kterém byla ponechána lhůta pro vydání takového mimořádného opatření, lze předpokládat, že dojde k vydání nového (formálně bezvadného) mimořádného opatření se stanovením povinnosti stejného, resp. obdobného obsahu. O případném dalším vývoji v této věci Vás budeme dále informovat. Předmětný rozsudek Městského soudu v Praze je dostupný ZDE

  O dalších přijatých opatřeních Vás budeme průběžně informovat. V případě, že potřebujete ohledně některého programu či přijatého opatření více informací, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit.

  Další aktuality

  Archiv aktualit