• O nás Felix a spol.
 • Nabízíme Naše služby
 • Náš tým Lidé ve Felix a spol.
 • Aktuálně Novinky a Pro bono
 • Kontakt Kariéra u Felix a spol.

 • Přehled hlavních legislativních změn, ke kterým došlo v období od 23. do 29. listopadu 2020

  30. 11. 2020

  Níže uvádíme přehled hlavních legislativních změn, ke kterým došlo v období od 23. do 29. listopadu 2020.

  Změna trvání krizových opatření

  Vláda usnesením č. 1196 mění účinnost následujících usnesení:

  I. usnesení vlády ze dne 30. října 2020 č. 1109, vyhlášeného pod č. 440/2020 Sb., týkající se povinností orgánů samosprávy tak, že trvání tohoto opatření skončilo dne 29. listopadu 2020. Text usnesení ZDE

  II. usnesení vlády ze dne 30. října 2020 č. 1115, vyhlášeného pod č. 446/2020 Sb., týkající se povinností poskytovatelů zdravotních služeb tak, že toto je účinné do 12. prosince 2020 do 23:59 hod. Text usnesení ZDE

  Více informací ZDE

  PES (protiepidemický systém)

  Na včerejším jednání (29. 11.) vláda ČR rozhodla, že ve čtvrtek 3. 12. dojde k přesunu celého území ČR do režimu „stupeň 3“ protiepidemického systému (PES). Níže připojujeme přehled omezení vyplývajících z aktuálně platných krizových opatření. Současně uvádíme výhled na zmírnění omezení, ke kterému by mělo dojít ode dne 3. 12. 2020, jak včera avizovala Vláda ČR. Příslušné usnesení Vlády ČR zatím nebylo zveřejněno.

  Školy

  V minulém týdnu byla přijata 3 krizová opatření, první s účinnosti od 23. listopadu 2020 do 24. listopadu 2020, druhé od 25. listopadu 2020 do 29. listopadu 2020, a třetí od 30. listopadu 2020 do 12. prosince 2020. V rámci těchto krizových opatření dochází k dalšímu rozvolňování. Na základě prvního krizového opatření je opět možné konat mezinárodně uznávané zkoušky. Na základě druhého krizového opatření se do škol vrací další ročníky, a to závěrečné ročníky středních a vyšších odborných škol a konzervatoří a studenti také opět mohou chodit na praxe, dále bude možná individuální prezenční výuka „jeden na jednoho“ na základních uměleckých a jazykových školách. Změny se budou týkat také vysokých škol, kde se nově povoluje praktická, laboratorní, experimentální či umělecká výuka posledních ročníků ve skupinách max. 20 studentů a realizace individuálních studijních plánů studentů doktorského studia.

  Posledním krizovým opatřením (účinným od 30. listopadu 2020) umožňuje prezenční výuka prvních stupňů a 9. tříd základních škol a střídavou výuku žáků 6. až 8. tříd a nižších stupňů víceletých gymnázií.

  Více informací ZDE a ZDE

  Omezení volného pohybu osob

  Do středy 2. 12. 2020 včetně platí omezení volného pohybu tak, jak jsme vás informovali v aktualitě minulý týden. S účinností ode dne 3. 12. 2020 by měly platit dále uvedené změny - zrušení „zákazu nočního vycházení“; zrušení zákazu pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech. Pobyt na veřejně přístupných místech by měl být limitován max. počtem max. 50 osob. Počet účastníků shromáždění pořádané církví nebo náboženskou společností (bohoslužba) by měl být limitován de facto velikostí prostoru, když omezující pravidlo 15 m2 na jednoho účastníka platí i v tomto případě. Dále by mělo být možné konat svatby, pohřby či uzavírat registrované partnerství za přítomnosti max. 30 osob.

  Obchod a služby

  Do středy 2. 12. včetně platí omezení pro provoz obchodu a služeb tak, jak jsme vás informovali v aktualitě minulý týden, tedy platí omezení maloobchodního prodeje a poskytování služeb s řadou výjimek. S účinností od 3. 12. 2020 by měly platit níže uvedené změny.

  Provozovny maloobchodu

  by se měly otevřít (všechny), avšak nadále bude platit omezení počtu nakupujících, kdy v provozovně nebude v jednom okamžiku moci být přítomno více zákazníků, než 1 zákazník na 15 m2 prodejní plochy (do tohoto počtu nebudou zahrnuty děti do 15 let) a minimální rozestup mezi zákazníky bude 2m. Budou se moci konat venkovní vánoční trhy. Ruší se zákaz nedělního prodeje. Ve stejném režimu by měly být otevřeny i provozovny služeb.

  Provozovny stravovacích služeb by měly mít otevřeno v době od 06:00 do 22:00. Obsluhovat bude možné jen usazené hosty, u jednoho stolu budou moci sedět nejvýše čtyři lidé. Provozovatel musí omezit kapacitu provozovny na 50 procent. Provozovny stravovacích služeb umístěné v nákupních centrech budou moci vydávat jídlo pouze přes okénko a pouze s sebou.

  Ubytovací služby by mělo být možno poskytovat bez omezení.

  Fitness centra a posilovny by měly být otevřeny. I zde bude platit pravidlo 1 zákazník na 15 m2. Skupinové cvičení je omezeno celkovým počtem 10 lidí. Ve vnitřních prostorách budou všichni povinni mít nasazenou ochranu dýchacích cest. Výjimku z této povinnosti mají pouze profesionální sportovci.

  Kultura

  Aktuálně je povoleno pořádání koncertů, hudebních, divadelních, filmových a uměleckých představení (včetně cirkusů a varieté), avšak bez přítomnosti diváků. Od 3. 12. 2020 by se měla otevřít muzea, galerie a knihovny. Pro jejich provoz ale mají platit režimová opatření (např. výše uvedené pravidlo 1 zákazník na 15 m2).

  Ochrana dýchacích cest (roušky)

  Nadále platí povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (respirátor, rouška, ústenka, šátek atd.) ve vymezených prostorách a na určených místech. Aktuálně platné mimořádné opatření bylo MZ ČR nařízeno dne 23. 11. 2020 s účinností od 24. 11. 2020.

  Z uvedené povinnosti je stanovena celá řada výjimek, více ZDE

  Omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů

  Nadále platí opatření, kterým se ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům povinnost zahájit omezený provoz vyplývající z nouzového stavu v rámci všech svých pracovišť. Jedná se např. o omezení rozsahu úředních hodin orgánů na 2 dny v týdnu v rozsahu 5 hodin v daném dni, a to v čase dostupném pro veřejnost. Nově už chod orgánů nebude omezen jen na nejnutnější činnosti za minimálního možného počtu zaměstnanců. Více informací ZDE

  Daňové sklady na pivo

  Návrh reflektuje potřebu přijmout opatření, které by zmírnilo dopady současné pandemie na pivovary. Novela navrhuje umožnit vrátit pivo, které z důvodu omezení provozu pohostinských zařízení na základě vládního opatření není možné distribuovat a spotřebovat, zpět do daňových skladů za účelem jeho likvidace či přepracování s nárokem na vrácení daně. Vláda současně hodlá navrhnout Parlamentu, aby v režimu legislativní nouze schválil prodloužení stávající daňové úlevy, která platí do 31. prosince 2020.

  AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ

  Dne 24. listopadu 2020, zveřejnilo Ministerstvo zemědělství Zásady pro poskytování dotací v rámci programu AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ, o kterém jsme Vás již informovali. Jen pro připomenutí, tento program je určen pro výrobce potravin nebo zemědělské podnikatele produkující potraviny pro provozovatele stravovacích služeb. O dotaci lze žádat, pokud oprávněnému celkové příjmy klesly od 1. března 2020 do 30. listopadu 2020 nejméně o 25 %. Výše dotace může činit až 200 tisíc Kč na žadatele a až 20 tisíc Kč na jednotlivou spolupracující osobu nebo zaměstnance. Celková výše podpory ale nesmí být vyšší než 75 % skutečně prokázaného poklesu příjmů za prodej potravin. Příjem žádostí bude probíhat prostřednictvím tzv. Modulu pro Žadatele, a to od 1. prosince 2020 do 15. ledna 2021.

  Odkaz na zmíněný Modul pro žadatele ZDE

  Dotační program pro potravinové banky

  Vláda vyhlásí dotační program pro potravinové banky a humanitární organizace, které pomáhají lidem v nouzi se získáním základních potravin. Ministerstvo zemědělství dostane z vládní rozpočtové rezervy na tento program 20 milionů Kč. Více ZDE

  Daňový balíček (daň z příjmu; stravenky)

  Poslanecká sněmovna postoupila návrh novely zákona o dani z příjmu Senátu, přičemž novela již byla přikázána k projednání. Aktuálně tak tuto projednává Senát.

  O dalších přijatých opatřeních a návrzích zákonů Vás budeme průběžně informovat. V případě, že k některému tématu potřebujete více informací, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit.

  Další aktuality

  Archiv aktualit