• O nás Felix a spol.
 • Nabízíme Naše služby
 • Náš tým Lidé ve Felix a spol.
 • Aktuálně Novinky a Pro bono
 • Kontakt Kariéra u Felix a spol.

 • Přehled hlavních legislativních změn, ke kterým došlo v období od 30. listopadu do 4. prosince 2020

  07. 12. 2020

  Jak jsme Vás informovali již v minulé aktualitě ze dne 30. listopadu 2020, došlo dne 3. 12. 2020 k přeřazení celého území České republiky do režimu 3. stupně protiepidemického systému (PES), vláda proto na jednání dne 30. listopadu 2020 schválila podmínky pro rozvolnění opatření s tím spojené a změny v krizových opatřeních, které avizovala již po mimořádném nedělním jednání, o čemž jsme Vás také informovali.

  Ochrana dýchacích cest (roušky)

  Nadále platí povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (respirátor, rouška, ústenka, šátek atd.) ve vymezených prostorách a na určených místech. Vláda vydala předchozí souhlas s vydáním (i) mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které s účinností od 3. prosince 2020 zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest a (ii) mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se s účinností od 4. prosince 2020 stanoví pravidla pro vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů u těch pedagogických pracovníků, kteří vykonávají svou činnost na základě školského zákona.

  Více ZDE a ZDE

  Opatření pro vstup cizinců

  Dále vláda vydala předchozí souhlas s vydáním ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení vstupu na území České republiky, kterým se s účinností od 3. prosince 2020 stanovují protiepidemická opatření před zavlečením onemocnění COVID-19 ze zahraničí na území České republiky.

  Více ZDE a ZDE

  Omezení volného pohybu osob, hromadné akce, obchody a služby

  S účinností od 3. prosince do 12. prosince 2020 platí následovné: na jednom místě se smí shromáždit max. 10 osob ve vnitřních prostorech a max. 50 osob ve vnějších prostorech.

  Došlo k otevření všech obchodů a služeb, včetně restaurací.

  Umožňuje se konání vzdělávacích akcí a zkoušek v počtu max. 10 osob ve vnitřních nebo max. 50 osob ve vnějších prostorech. Dále směla otevřít koupaliště s tím, že ve venkovních prostorech může být max. 50 osob a ve vnitřních prostorech může být přítomna max. 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy, provoz parní sauny je nadále zakázán, nebo zoologické zahrady za předpokladu, že bude využito max. 25 % kapacity z nejvyššího možného počtu návštěvníků najednou, dále také platí, že ve vnitřních prostorech může být přítomna max. 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy určené pro veřejnost a v případě skupinových prohlídek jsou povoleny skupiny po max. 10 osobách. Povoleny jsou i amatérské sportovní soutěže, avšak bez přítomnosti diváků.

  Mohou se konat farmářské a ostatní venkovní trhy a tržiště, a to včetně vánočních trhů za dodržení odstupů nejméně 4 metry mezi stánky, stolky apod., zakázána je však přímá konzumace zakoupených potravin.

  Počet účastníků shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností (bohoslužba) je momentálně limitován de facto velikostí prostoru, protože se ho nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti max. 30 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a nedochází k hromadnému zpěvu.

  Konat svatby, pohřby či uzavírat registrované partnerství lze za přítomnosti max. 30 osob. Více ZDE

  Zákaz nočního vycházení, nedělního prodeje nebo konzumace alkoholu na veřejnosti

  Výše uvedeným usnesením vlády došlo ke zrušení usnesení vlády ze dne 20. listopadu 2020 č. 1200, vyhlášené pod č. 476/2020 Sb. (zákaz nočního vycházení), a usnesení vlády ze dne 20. listopadu 2020 č. 1201, vyhlášené pod č. 477/2020 Sb. (zákaz nedělního prodeje a konzumace alkoholu na veřejnosti), fakticky tak byl zrušen zákaz nočního vycházení, nedělního prodeje i konzumace alkoholu na veřejnosti.

  Školy

  S účinností od 7. do 12. prosince 2020 se do školy vrátí i zbývající studenti středních škol, ale pouze za předpokladu, že se třídy budou po týdnu střídat v prezenční a distanční výuce.

  Více ZDE

  Provozovny maloobchodu

  Nadále platí omezení počtu nakupujících, kdy v provozovně smí být najednou max. 1 zákazník na 15 m2 prodejní plochy (do tohoto počtu se nezahrnují děti do 15 let) a minimální rozestup mezi zákazníky musí být minimálně 2 m.

  Provozovny stravovacích služeb

  Nově mohou mít provozovny otevřeno v době od 06:00 do 22:00. Obsluhovat je možné pouze usazené zákazníky (usazeni jsou tak, že je mezi nimi odstup alespoň 1,5 metru, samozřejmě s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu), u jednoho stolu smí sedět max. 4 lidé. Provozovatel musí omezit kapacitu provozovny na 50 %. Provozovny stravovacích služeb umístěné v nákupních centrech mohou vydávat jídlo pouze přes okénko a pouze s sebou.

  Fitness centra a posilovny, sportoviště

  Přítomna ve vnějších i vnitřních prostorech při dodržování rozestupů min. 2 metry mezi osobami. Ve vnitřních prostorech, může být max. 1 osoba na 15m2 vnitřní plochy, skupinové aktivity smí provozovat max. 10 osob, s výjimkou sportovní činnosti ve školách či školských zařízeních a vysokých školách, kde to krizová opatření umožňují. Na venkovních hřištích platí výjimka z nošení roušek pro všechny sportující, na vnitřních sportovištích jen pro profesionální sportovce.

  Kultura

  Pořádání koncertů, hudebních, divadelních, filmových a uměleckých představení (včetně cirkusů a varieté) je stále možné pouze bez přítomnosti diváků. Od 3. 12. 2020 se opět povoluje návštěva a prohlídka muzeí, galerií, nebo výstavních prostor, ale pouze za využití max. 25 % kapacity z nejvyššího možného počtu návštěvníků najednou, a v případě skupinových prohlídek ve skupinách po max. 10 osobách. Co se provozu knihoven týká, smí být přítomen max. 1 zákazník na 15 m2 plochy části knihovny.

  „OŠETŘOVNÉ II“ pro OSVČ

  Pro dotační program, o kterém jsme Vás informovali např. v aktualitě ze dne 13. listopadu 2020, vláda schválila uvolnění částky až do výše 400 milionů Kč. Dovolujeme si připomenout, že program se týká podnikatelů, kteří z důvodu uzavření škol a péče o děti nemohou pokračovat ve své činnosti. Žádost o ošetřovné mohou OSVČ směrovat na Ministerstvo průmyslu a obchodu od pondělí 9. listopadu od 9:00 hodin do středy 9. prosince, 23:59 hodin.

  Více ZDE

  Restart sportu

  Pro další program, o němž jsme Vás informovali, a to v aktualitě ze dne 23. listopadu 2020, vláda schválila uvolnění finančních prostředků až do výše 2,3 miliardy Kč. Jen pro připomenutí, tento má za úkol podpořit zachování sportovní infrastruktury, včetně investic do sportovní infrastruktury, má za cíl opětovné nastartování českého sportu, podpoří kromě profesionálního sportu, i amatérský sport a sport hendikepovaných.

  Více ZDE

  Zákon o distribuci léčivých přípravků pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným

  Vláda schválila návrh zákona o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro očkování proti onemocnění covid-19 a o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám a související novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění. S ohledem na tyto by bylo možné hradit očkování proti onemocnění COVID-19 z veřejného zdravotního pojištění, takže by mohlo být očkování pro klienty zdravotních pojišťoven zcela zdarma. Současně upravuje i případy, kdy by toto očkování způsobilo očkované osobě újmu na zdraví, potom by se poskytování odškodnění řídilo stejnými pravidly jako v případě jiných povinných očkování.

  Více ZDE

  Daňový balíček (daň z příjmu; stravenky)

  Návrh novely je stále projednáván Senátem, byl zařazen na pořad 3. schůze Senátu (od 3. 12. 2020).

  O dalších přijatých opatřeních a návrzích zákonů Vás budeme průběžně informovat. V případě, že k některému tématu potřebujete více informací, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit.

  Další aktuality

  Archiv aktualit