• O nás Felix a spol.
 • Nabízíme Naše služby
 • Náš tým Lidé ve Felix a spol.
 • Aktuálně Novinky a Pro bono
 • Kontakt Kariéra u Felix a spol.

 • Přehled hlavních legislativních změn, ke kterým došlo v období od 14. prosince do 18. prosince 2020.

  21. 12. 2020

  Protiepidemický systém (PES)

  Vláda na jednání dne 14. prosince 2020 schválila přeřazení celého území České republiky do 4. stupně protiepidemického systému (PES) s účinností od 18. prosince 2020 od 0:00 hodin.

  Prodloužení nouzového stavu

  Dne 17. prosince 2020 na mimořádném jednání vláda schválila žádost o prodloužení nouzového stavu o 30 dnů, tedy do 22. ledna 2021. Aktuálně nouzový stav platí do 23. prosince 2020. Poslaneckou sněmovnu o udělení souhlasu požádá v úterý 22. prosince 2020.

  Omezení volného pohybu osob a zákaz nočního vycházení

  S účinností od 18. prosince 2020 do 23. prosince 2020 se opět zavádí zákaz volného pohybu osob mezi 23:00 do 04:59 hodin. Od 5:00 do 22:59 hodin je volný pohyb osob na veřejně přístupných místech omezen, přičemž se na těchto místech smí pobývat nejvýše v počtu 6 osob. Dané ustanovení obsahuje řadu výjimek týkající se např. členů domácnosti apod.

  Právo pokojně se shromažďovat je taktéž omezeno, přičemž se toto může konat pouze mimo vnitřní prostory staveb a může se jej účastnit celkem nejvýše 100 účastníků ve skupinkách nejvýše po 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami alespoň 2 m.

  Uzavřít manželství, nebo vstoupit do registrovaného partnerství lze za přítomnosti max. 20 osob. Počet osob účastnících se bohoslužeb smí představovat pouze 20 % kapacity kostela. Účastníci bohoslužeb musí po celou dobu sedět a mezi sedícími v jedné řadě musí být 2 m rozestupy. Konání půlnoční mše na Štědrý den je zatím povoleno.

  Více ZDE

  Obchod a služby

  Nadále platí pravidlo, že v obchodech musí mít každý zákazník okolo sebe prostor 15 m2, s výjimkou dětí mladších 15 let. Na Štědrý den budou mít obchody otevřeno do 12:00 hod. Navzdory opatřením platným pro 4. stupeň protiepidemického systému (PES) nebude obnoven nedělní zákaz prodeje a nemusí zavřít služby. Solária, kadeřnictví, nebo kosmetické služby mohou zůstat otevřené, pokud nejsou součástí bazénu, nebo wellness centra a za zachování podmínky 1 zákazníka na 15 m2 plochy.

  Provozovny stravovacích služeb

  S účinností od 18. prosince do 23. prosince 2020 dochází k uzavření také provozoven stravovacích služeb. Umožněn bude prodej z výdejového okénka, pouze v době mimo zákaz nočního vycházení, tj. do 22:59. Z okénka nadále nebude možné prodávat alkohol. Naopak se nově povoluje prodej nealkoholických nápojů s sebou. Hotelové restaurace smí zůstat otevřené pouze pro hotelové hosty (výjimku představuje například ubytování pro účely služební cesty), přičemž jejich otevírací doba se odvozuje od otevírací doby výdejních okének běžných restaurací.

  Lyžování

  I když hotely musí zůstat uzavřené, na hory bude možné odcestovat. Lyžařská střediska mohou 18. prosince 2020 také otevřít (v tzv. rakouském modelu). V provozu nebudou ubytovací ani stravovací zařízení, ale vleky i lanovky pojedou, takže bude umožněno lyžování s tím, že se lyžaři na horách neubytují. Občerstvení bude možné prodávat pouze prostřednictvím výdejových okének.

  Kultura

  Ve 4. stupni protiepidemického systému (PES) nesmí hrát divadla ani promítat kina. Hrady, zámky, galerie a muzea musí opět zavřít. Zavřeno musí mít i Zoologické nebo botanické zahrady. Knihovny mohou vydávat knihy prostřednictvím výdejového okénka.

  Fitness centra a posilovny, sportoviště

  Opět se budou muset zavřít vnitřní sportoviště, bazény, fitness centra, sauny, posilovny i wellness centra. Na venkovních sportovištích mohou trénovat skupiny o max. 6 osobách.

  Sport

  Profesionální sportovní soutěže se smí pořádat, ale bez přítomnosti diváků.

  Více o výše uvedených opatřeních ZDE

  Školy

  Ministerstvo školství rozhodlo o prodloužení vánočních prázdnin. Žáci a studenti základních a středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol, základních uměleckých škol, jazykových škol půjdou naposledy do školy v pátek 18. prosince 2020. Mateřské a vysoké školy začnou podle 4. stupně protiepidemického systému (PES) fungovat od 21. prosince 2020.

  Více ZDE

  Antigenní testování

  Plošné testování antigenními testy, o kterém jsme Vás informovali v minulé aktualitě ze dne 14. prosince 2020, začalo o 2 dny dříve, a to sice ve středu 16. prosince 2020. Testování se mohou zúčastnit občané se zdravotním pojištěním a test lze opakovat jednou za 5 dní. Více ZDE

  Covid - Nájemné III

  Vláda schválila, že stát podnikatelům v maloobchodu a službách v souvislosti s pandemií přispěje na nájem i za čtvrté čtvrtletí. Pro program jsou vyčleněny 3 miliardy Kč. Podnikatelé budou moci získat 50 % z celkového nájmu za období od října do prosince 2020. Ani u třetí výzvy nemusí pronajímatel poskytnout na nájem slevu, jak tomu bylo u první výzvy. Maximální výše podpory bude 10 milionů Kč. Program podléhá notifikaci Evropské komise. Po uskutečnění notifikace bude výzva vyhlášena.

  Covid - Ubytování II

  Pokračovat bude i dotační program Covid Ubytování, ve kterém provozovatelé ubytovacího zařízení budou moci za každý den nuceného zavření v období od října do prosince 2020 a pokoj žádat Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci ve výši 100 až 330 Kč. Vláda pro tento program z vládní rozpočtové rezervy poskytne až 2,7 miliardy Kč. Tento program také podléhá notifikaci Evropské komise. Taktéž v tomto případě bude výzva vyhlášena až po uskutečnění notifikace Evropské komisi.

  COVID – Kultura

  Dalším z programů, ve kterém bylo schváleno vyhlášení nové výzvy, je dotační program COVID – Kultura. Výzvy budou vyhlášeny celkem 2, jedna bude nově rozšířena o podporu výtvarného umění, druhá o podporu audiovizuálního umění. Výzvy budou vyhlášeny v lednu a pro program vláda schválila uvolnění celkem 1 miliardy Kč. Více ZDE

  Covid Gastro

  Dále vláda schválila nový dotační program pro stravovací zařízení, pro který vyčlenila 2,5 miliardy Kč. O dotaci ve výši 400 Kč na jednoho zaměstnance zaměstnaného na plný úvazek nebo spolupracujícího živnostníka na den, bude možné žádat za období od 14. října 2020 do 31. prosince 2020. Program může být s odkazem na vývoj pandemie prodloužen. Podpora nebude vyplácena za dny, kdy mohly být provozovny stravovacích zařízení otevřeny (konkrétně období od 3. prosince do 17. prosince 2020 včetně). Podporu bude možné čerpat například i na manželku, pokud v uzavřeném podniku pracuje. Tento program bude možné kombinovat s dalšími dotačními programy jako je COVID – nájemné, dotacemi na mzdy z programu Antivirus atd. Program má na starosti Ministerstvo průmyslu a obchodu.

  Žádosti bude možné podávat prostřednictvím informačního systému MPO, například jako v případě programu COVID – nájemné. Výzva bude zveřejněna po ukončení nouzového stavu, přičemž lhůta pro podání žádosti bude nejméně 30 dnů.

  Prominutí DPH

  Ministři rozhodli o prominutí DPH u dodání diagnostických zdravotnických prostředků in vitro pro testování na onemocnění covid-19 a očkovací látky proti onemocnění covid-19.

  „Ošetřovné“ pro OSVČ a kompenzační bonus

  Ministerstvo průmyslu a obchodu chce umožnit čerpání „ošetřovného“ pro OSVČ a kompenzačního bonusu za stejný den. Výzva v dotačním programu „Ošetřovné“ pro OSVČ za listopad bude vyhlášena poté, co Poslanecká sněmovna schválí zákon o spotřebních daních. Ten má tuto možnost čerpání kompenzačního bonusu ve stejný kalendářní den s jinou přímou podporou proti následkům koronaviru, zde konkrétně s „ošetřovným“ pro OSVČ, umožnit. Návrhem se bude zabývat tento týden Poslanecká sněmovna. Více ZDE

  Daňový balíček (daň z příjmu; stravenky)

  Návrh zákona mají momentálně v rukou Poslanci, kterým byl, jak jsme Vás již informovali, vrácen Senátem s drobnými pozměňovacími návrhy. Poslanecká sněmovna se jím bude zabývat na schůzi dne 22. prosince 2020. (Více ZDE

  Minimální mzda

  Pod č. 487/2020 Sb. bylo ve sbírce zákonů zveřejněno nařízení vlády, kterým s účinností od 1. ledna 2021 dojde k navýšení minimální mzdy, a to na 15 200 Kč (ze současných 14 600 Kč). Spolu s ní poroste také tzv. zaručená mzda pro jednotlivé skupiny prací.

  Celé znění ZDE

  O dalších přijatých opatřeních a návrzích zákonů Vás budeme průběžně informovat. V případě, že k některému tématu potřebujete více informací, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit.

  Další aktuality

  Archiv aktualit