• O nás Felix a spol.
 • Nabízíme Naše služby
 • Náš tým Lidé ve Felix a spol.
 • Aktuálně Novinky a Pro bono
 • Kontakt Kariéra u Felix a spol.

 • Přehled hlavních legislativních změn, ke kterým došlo v období od 11. do 15. ledna 2021.

  19. 01. 2021

  Prodloužení nouzového stavu

  Vláda na jednání dne 18. ledna 2021 projednala žádost o prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dnů. Poslanecká sněmovna by se žádostí měla zabývat 21. ledna 2021. Aktuálně vyhlášený nouzový stav platí do 22. ledna 2021. Do 22. ledna 2021 platí i veškerá přijatá krizová opatření vlády, tj. zejm. krizové opatření týkající se omezení volného pohybu osob a zákazu nočního vycházení, obchodů a služeb, škol, úpravy úředních hodin úřadů a institucí.

  COVID – SPORT III Lyžařská střediska

  Na jednání dne 11. ledna 2021 vláda schválila nový program, a to dotační program na podporu provozovatelů lyžařských středisek a vlastníků lyžařských areálů. O dotaci bude možné žádat prostřednictvím systému Ministerstva průmyslu a obchodu (stejně jako například u dotačního programu COVID - Nájemné), a to za období od 27. prosince 2020 do 22. ledna 2021, přičemž výzva bude vyhlášena ještě v lednu 2021. Výše dotace za jeden den, kdy muselo být takové středisko nebo areál z důvodu vládních opatření uzavřeno, se bude odvíjet od typu lanovky nebo vleku, a to od 210 Kč do 530 Kč. Dle informací Ministerstva průmyslu a obchodu však může výše dotace představovat maximálně 50 % běžného průměrného denního nákladu provozu střediska za uplynulé 3 sezony (vláda však ve své zprávě uvádí jen 2 uplynulé sezony). Program nyní musí notifikovat Evropská komise. Více ZDE

  Pohřebnictví

  S účinností od 12. do 22. ledna 2021 platí nově vydané krizové opatření ze dne 11. ledna 2021, které upravuje činnost krematorií. Nyní se tak zakazuje zpopelňovat těla zemřelých , kteří nebyli státními občany České republiky, nebo na jejím území neměli trvalý pobyt. Výjimku tvoří taková těla zemřelých, která se ke dni 11. ledna nacházela na území České republiky.

  Více ZDE

  Prominutí daně z příjmu

  Studenti, kterým byla uložena pracovní výpomoc, ale i osoby, které pomáhaly dobrovolně v rámci krizových opatření, budou osvobozeni od placení daně z příjmu z peněžní náhrady, kterou za takovou činností získali. Podle předmětného rozhodnutí bude daň z příjmu z peněžní náhrady za takovouto činnost prominuta i v budoucnu. Více ZDE a ZDE

  Daň z nemovitých věcí a daň silniční

  Jak jsme Vás informovali v minulé aktualitě, Ministerstvo financí rozhodlo o prominutí příslušenství (penále) daně z nemovitých věcí za předpokladu, že oproti zákonné lhůtě 1. února dojde k podání daňového přiznání nejpozději dne 1. dubna 2021. Splatnost daně z nemovitých věcí je standardně až do 31. května. Ke dni 1. dubna 2021 se také ukládá povinnost podat daňové přiznání a uhradit silniční daň za rok 2020. Cílem rozhodnutí je s ohledem na pokračující dopady šíření pandemie Covid-19 omezit osobní styk občanů se zaměstnanci finančních úřadů.

  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

  Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření, kterým se s účinností od 14. ledna 2021 ukládá očkovacím místům zanášet informace o příjmu a výdeji očkovací látky do Informačního systému infekčních nemocí.

  Více ZDE

  O dalších přijatých opatřeních a návrzích zákonů Vás budeme průběžně informovat. V případě, že k některému tématu potřebujete více informací, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit.

  Další aktuality

  Archiv aktualit