• O nás Felix a spol.
 • Nabízíme Naše služby
 • Náš tým Lidé ve Felix a spol.
 • Aktuálně Novinky a Pro bono
 • Kontakt Kariéra u Felix a spol.

 • Přehled hlavních legislativních změn, ke kterým došlo v období od 18. do 22. ledna 2021.

  25. 01. 2021

  Prodloužení nouzového stavu

  Nouzový stav byl prodloužen do 14. února. 2021. Současně došlo ke stejnému datu k prodloužení platnosti všech přijatých krizových opatření vlády, zejména krizového opatření týkajícího se omezení volného pohybu osob a zákazu nočního vycházení, obchodů a služeb, škol, úpravy úředních hodin úřadů a institucí. Více informací o prodloužení platnosti krizových opatření ZDE

  Obchod a služby

  S účinností od 19. ledna do 14. února 2021 dochází k povolení maloobchodního prodeje papírnictví, dětského oblečení a obuvi s omezením, že jiné zboží a služby se v těchto prodejnách nebo provozovnách stále prodávat a poskytovat nesmí. Více ZDE

  S účinností od 23. ledna do 14. února 2021 dochází též k povolení denního režimu činnosti v provozovnách péče o děti mladší 3 let. Více ZDE

  Pracovně lékařské prohlídky

  S účinností od 19. ledna 2021 po dobu trvání nouzového stavu platí, že je možné zdravotní průkaz a vstupní lékařskou prohlídku u osob, jejichž pracovněprávní vztah vznikl v období od vyhlášení krizového opatření do ukončení nouzového stavu, dočasně nahradit čestným prohlášením, které je přílohou krizového opatření vlády. Více ZDE a vzor čestného prohlášení ZDE

  Školy

  V týdnu od 25. ledna 2021 budou nadále fungovat jen mateřské a speciální školy a první a druhé třídy základních škol. Ostatní žáci se zatím do lavic nevrátí.

  Covid - Ubytování II

  Vláda schválila dotační program COVID – Ubytování II. Novinkou je jeho rozšíření o tzv. individuální ubytovací zařízení (IUZ), jako jsou např. chaty, chalupy nebo menší penziony, vedle hromadných ubytovacích zařízení (HUZ). Ve skutečnosti se tak bude jednat o 2 dotační programy, jeden pro IUZ a jeden pro HUZ, oba má ve své gesci Ministerstvo pro místní rozvoj.

  Pro individuální ubytovací zařízení je navržena dotace ve výši 200 Kč za pokoj a den, pokud muselo být ubytovací zařízení z důvodu nařízení vlády uzavřeno. Pokud ale žadatel nemůže prokázat činnost (poskytování ubytovacích služeb) ve zdaňovacím období roku 2019, nebo činnost zahájil až po 31. prosinci 2019, bude výše dotace činit 100 Kč za pokoj a den.

  Pro hromadná ubytovací zařízení je připravena dotace vy výši 100 až 330 Kč za pokoj a den nuceného uzavření zařízení.

  Dále platí, že žadatel nesmí ukončit činnost po dobu 3 měsíců od vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Výzva pro hromadná ubytovací zařízení má být vyhlášena 25. ledna 2021 a pro individuální ubytovací zařízení 1. února 2021. Rozhodné období je nově stanoveno do 22. ledna 2021 a představuje tak 78 dnů (nevztahuje se na období mezi 3. prosincem a 17. prosincem 2020, kdy poskytování ubytovacích služeb omezeno nebylo). Více ZDE

  COVID-Lázně

  Platnost dotačního programu COVID-Lázně byla prodloužena na období od 1. ledna do 30. června 2021. Ti, kteří si zakoupili voucher na lázeňský pobyt a nemohli jej kvůli opatřením vlády uplatnit, tak budou vouchery moci uplatnit nově i v roce 2021. Program má v gesci Ministerstvo pro místní rozvoj. Výzva bude teprve vyhlášena. Více Více ZDE

  COVID-cestovní kanceláře II

  Nově vyhlášený dotační program se bude týkat pouze velkých cestovních kanceláří, které byly z původního dotačního programu víceméně vyloučeny, jelikož byla maximální výše dotace stanovena Evropskou komisí na 200 000 EUR za jeden členský stát pro jeden podnik za jakákoliv tři po sobě jdoucí účetní období. Nyní se tato hranice zvyšuje až na 800 000 EUR. Program má v kompetenci Ministerstvo pro místní rozvoj, které výzvu pro 8 největších cestovních kanceláří v České republice plánuje vyhlásit v první polovině února 2021. Více ZDE

  Covid – Gastro – Uzavřené provozovny

  Výzva v programu, o němž jsme Vás již informovali, byla vyhlášena dne 15. ledna 2021. Žádosti je tak možné podávat od 18. ledna do 1. března 2021. O dotaci v programu mohou žádat podnikatelé, kterým byl na základě krizových opatření vlády zakázán nebo omezen prodej zboží nebo prodej a poskytování služeb, a tím se jim snížily tržby a likvidita. Dotace bude poskytována ve výši 400 Kč za každého zaměstnance a den, kdy byl prodej zboží nebo prodej a poskytování služeb na základě vládních opatření omezen nebo zakázán. Více ZDE

  COVID-Nájemné II

  Podávat žádosti o dotaci v programu COVID-Nájemné II prostřednictvím webových stránek Ministerstva průmyslu a obchodu bude možné až do pátku 29. ledna 2021. Nicméně od pondělí 1. února 2021 začne Ministerstvo přijímat žádosti v další, už 3. výzvě tohoto programu. Více ZDE

  Záruční programy Českomoravské záruční a rozvojové banky

  Záruka COVID sport

  Záruční program, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu a Českomoravská záruční a rozvojová banka má pomoci malým a středním podnikatelům a osobám samostatně výdělečně činným, které vystupují ve sportovním odvětví. Cílem programu je snazší získání úvěru od komerčních bank. Úvěr může být následně využit např. na údržbu a revize sportovních areálů, ale i na platby energií nebo mezd zaměstnanců. Výzva má být vyhlášena do konce ledna 2021. Více ZDE

  COVID záruka CK

  Nový záruční program se bude týkat zejména malých a středních cestovních kanceláří a umožní jim čerpat státem úročený úvěr na úhradu zákonného pojištění proti úpadku. Žádosti o podporu bude přijímat Českomoravská záruční a rozvojová banka a tato bude poskytována za jedno pojistné období, které bylo zahájeno od 1. října 2020 do 31. prosince 2021. Více ZDE

  Kompenzační bonus

  Vláda schválila novelu zákona o kompenzačním bonusu, podle které budou moci kompenzační bonus čerpat i osoby v úpadku. Tato varianta doposud nebyla možná s ohledem na pravidla Evropské komise. Novelou se nyní bude zabývat Poslanecká sněmovna.

  Více ZDE

  O dalších přijatých opatřeních a návrzích zákonů Vás budeme průběžně informovat. V případě, že k některému tématu potřebujete více informací, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit.

  Další aktuality

  Archiv aktualit