• O nás Felix a spol.
 • Nabízíme Naše služby
 • Náš tým Lidé ve Felix a spol.
 • Aktuálně Novinky a Pro bono
 • Kontakt Kariéra u Felix a spol.

 • Přehled hlavních legislativních změn, ke kterým došlo v období od 1. do 5. února 2021.

  08. 02. 2021

  Níže uvádíme přehled hlavních legislativních změn, ke kterým došlo v období od 1. do 5. února 2021.

  Opatření pro vstup cizinců

  Vláda schválila úpravu ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví pro vstup cizinců na území České republiky. S účinností od 5. února 2021 došlo k následujícím změnám:

  - Osoby cestující do ČR ze zemí se středním rizikem nákazy (oranžové země) na seznamu zemí níže, budou před vstupem do země muset doložit negativní výsledek antigenního nebo PCR testu ne starší než 48 hodin,

  - osoby cestující do ČR ze zemí s vysokým rizikem nákazy (červené země) budou muset navíc podstoupit 5 dnů po příjezdu do země další PCR test.

  - Nově byla zavedena kategorie tzv. zemí s velmi vysokým rizikem nákazy (tmavě červené země), kdy po příjezdu z těchto zemí bude nutný PCR test před vstupem do země a po příjezdu bude povinná karanténa, kterou bude možné ukončit až po pěti dnech negativním výsledkem PCR testu.

  Více ZDE

  Mapa zemí ZDE

  Seznam zemí ZDE

  Prominutí daně z přidané hodnoty

  S účinností od 3. února 2021 došlo ke zrušení DPH na respirátory třídy FFP2, KN95 nebo N95 nebo mající stejnou či vyšší filtrační účinnost. Cílem úpravy je snazší dostupnost respirátorů poté, co na jednání dne 28. ledna 2021 vláda nařídila používání respirátoru povinně například pro instruktory nebo žáky autoškol. Tento generální pardon prozatím platí 2 měsíce.

  Příspěvek k náhradě mzdy

  Tripartita se 1. února 2021 zabývala návrhem zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, podle kterého by zaměstnavatel přispíval k náhradě mzdy až 250 Kč. Tyto výdaje by si následně odpočetl ze sociálních odvodů. S návrhem přišlo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Vláda se návrhem bude teprve zabývat.

  Více ZDE

  Program Antivirus

  Podle pravidel Evropské unie má program Antivirus skončit po uplynutí jednoho roku od spuštění, vyplácení příspěvků z titulu programu začalo v březnu 2020. Od března 2021 by tak měl začít platit program Kurzarbeit, ten však dosud neprošel přes Poslaneckou sněmovnu. Tripartita navrhuje prodloužení stávajícího programu Antivirus, odbory navrhují prodloužení platnosti o 2 měsíce, tj. do konce dubna. Více o programu Antivirus ZDE

  AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ II

  Vzhledem k počtu podaných žádostí o dotaci a částkám, o které zemědělci a potravináři v programu žádají, nedojde k výplatě celkové částky určené pro první výzvu (3 miliardy Kč). Ministerstvo zemědělství informovalo o záměru vypsat druhou výzvu. Tato druhá výzva se bude vztahovat i na trhy a tržnice, jejichž provoz a činnost jsou opatřeními vlády také omezeny. V rámci první výzvy bylo možné žádosti podávat do konce ledna 2021, nyní probíhá jejich vyhodnocování. Žádosti v druhé výzvě bude možné podávat od 15. března 2021, přičemž rozhodné období bude období od 1. prosince 2020 do 28. února 2021. Program nyní musí notifikovat Evropská komise. Více ZDE

  COVID Ubytování II

  Rozhodným obdobím obou níže zmíněných programů (IUZ; HUZ) je 78 dnů v intervalu od 22. října 2020 do 22. ledna 2021, vyňato bylo období mezi 3. prosincem a 17. prosincem 2020, kdy poskytování ubytovacích služeb omezeno nebylo.

  1. COVID – Ubytování II – IUZ

  Jedná se o dotaci pro provozovatele pronájmu pokojů, apartmánů, objektů pro rekreaci, menších penzionů, tedy pro tzv. individuální ubytovací zařízení (IUZ). Žádost o dotaci je nutné podat v době od 8. února do 31. března 2021. Jedná se o dotaci ve výši buďto 200 Kč za pokoj a den, kdy muselo být takové ubytovací zařízení z důvodu nařízení vlády uzavřeno a žadatel prokáže poskytování ubytovacích služeb v rozhodném období, nebo 100 Kč za pokoj a den, pokud žadatel nemůže prokázat poskytování ubytovacích služeb v rozhodném období, nebo činnost zahájil až po 31. prosinci 2019. Rozhodným obdobím se rozumí období říjen až prosinec 2019 a leden 2020 nebo analogicky říjen, listopad, prosinec 2018 a leden 2019. Žádost je možné podávat prostřednictvím formuláře na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj. Více o tomto programu ZDE

  2. COVID - Ubytování II – HUZ

  V programu vypsaném pro hromadná ubytovací zařízení (HUZ), je výše dotace stanovena na 100 až 330 Kč za pokoj a den nuceného uzavření zařízení. Žádost o dotaci je nutné podat v době od 8. února do 31. března 202 prostřednictvím formuláře na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj. Více o tomto programu ZDE

  Cestovní kanceláře

  Přijímání žádostí v dotačních programech COVID - Cestovní kanceláře, COVID - Cestovní agentury a COVID - Průvodci v cestovním ruchu bylo ukončeno k 29. lednu 2021. Nově Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje záruční program pro velké cestovní kanceláře, které o podporu v dotačních programech dosud žádat nemohly. Žádost zatím podávat nelze, vyhlášení výzvy týkající se 8 největších tuzemských cestovních kanceláří plánuje Ministerstvo pro místní rozvoj v první polovině února. Usnesení pro přípravu dotačního programu COVID-cestovní kanceláře II je dostupné ZDE

  COVID-Nájemné II a COVID-Nájemné III

  Vzhledem k výpadku informačního systému Ministerstva průmyslu a ochodu došlo prodloužení termínu pro podání žádostí v 2. výzvě programu COVID – Nájemné, a to do 4. února 2021. V reakci na toto prodloužení došlo i k posunu termínu pro podávání žádostí ve 3. výzvě tohoto programu. Žádosti je možné podávat od 5. února do 8. dubna 2021 a to prostřednictvím informačního systému Ministerstva průmyslu a obchodu. Rozhodným obdobím pro 3. výzvu jsou měsíce říjen až prosinec 2020.

  Třetí výzva je také nově následovně upravena: žadatelé, jejichž prodejny nebyly přímo zavřeny (v případě výjimek z krizového opatření vlády o omezení maloobchodního prodeje a služeb), prokazují pokles tržeb alespoň o 50 % čestným prohlášením, které je generováno systémem po zadání výše tržeb za dané období. Čestné prohlášení je doplněno o deklaraci, že žadatel dodržoval omezení vlády a dále je upraveno i co do podmínek v případě podniku v potížích a úpadku. Pokles tržeb se prokazuje jako porovnání 4. čtvrtletí roku 2020 a stejného období roku 2019 (jestliže žadatel začal podnikat po 1. říjnu 2019, porovnává se pokles tržeb za 4. čtvrtletí roku 2020 se 3. čtvrtletím roku 2020. Více o programu ZDE

  Změna volebního zákona

  Ústavní soud zrušil část volebního zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky (volební zákon), a to z důvodu porušení rovnosti volebního práva a šancí kandidujících subjektů. Byla zrušena část volebního zákona stanovující procentní práh pro vstup politických stran v koalici do poslanecké sněmovny (10 %, 15 % resp. 20 %). Naopak byla zachována 5 % klauzule pro vstup stran do poslanecké sněmovny. Zrušená část volebního zákona musí být nahrazena novelou, která musí být schválena Poslaneckou sněmovnou i Senátem. Nález Ústavního soudu nemá časový odklad, změna se tak týká už letošních podzimních sněmovních voleb. Celý nález ZDE

  O dalších přijatých opatřeních a návrzích zákonů Vás budeme průběžně informovat. V případě, že k některému tématu potřebujete více informací, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit.

  Další aktuality

  Archiv aktualit