• O nás Felix a spol.
 • Nabízíme Naše služby
 • Náš tým Lidé ve Felix a spol.
 • Aktuálně Novinky a Pro bono
 • Kontakt Kariéra u Felix a spol.

 • Přehled hlavních legislativních změn od 29. března do 2. dubna 2021.

  06. 04. 2021

  Omezení při vstupu na území ČR / Opatření Ministerstva zdravotnictví

  S účinností od 5. dubna 2021 upravilo Ministerstvo zdravotnictví režimová a systémová opatření a omezení při vstupu osob na území České republiky. Podrobnosti, kdo a za jakých podmínek smí do ČR vstoupit naleznete ZDE. Před příjezdem do ČR musí každý cizinec vyplnit příjezdový formulář ZDE

  Zákaz vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění COVID-19/Opatření Ministerstva zdravotnictví

  S účinností od 12. dubna do 31. května 2021 je všem občanům České republiky a cizincům s bydlištěm na území České republiky zakázán vstup do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění COVID-19 způsobeného novými mutacemi koronaviru SARS-CoV-2. Jedná se o tyto země: Botswana, Brazílie, Svazijsko, Jihoafrická republika, Keňa, Kolumbie, Lesotho, Malawi, Mosambik, Peru, Tanzanie (včetně ostrovů Zanzibar a Pemba), Zambie. Více ZDE

  Podpůrné programy

  COVID 2021

  Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo výzvu k podávání žádostí o podporu v programu COVID 2021. Žádosti bude možné podávat od 12. dubna 2021 od 9:00 hodin do 31. května 2021 do 16:00 hod. O podporu může žádat podnikatel (fyzická osoba nebo právnická osoba), který má alespoň jednoho zaměstnance, a kterému v důsledku pandemie onemocnění COVID-19 v rámci jeho podnikatelské činnosti poklesly tržby za srovnávané období oproti srovnávacímu období alespoň o 50 %. Tržbami se pro účely tohoto výpočtu rozumí výnosy z vlastních výkonů a zboží. Srovnávané období je 1. leden až 31. březen 2021. Jako srovnávací období si žadatel zvolí období od 1. ledna do 31. března 2019 nebo od 1. ledna do 31. března 2020. Žadatel, který vznikl nebo zahájil provoz/činnost po 1. lednu 2020, si jako srovnávací období může zvolit kterékoliv tři po sobě jdoucí měsíce v roce 2020. Podpora je poskytována za zaměstnance ve výši 500 Kč na den, a to za období od 11. ledna 2021 do 31. března 2021. Podporu z programu za toto období nelze kombinovat s podporou z programu COVID – Nepokryté náklady. Více ZDE

  COVID Nepokryté náklady

  Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvu k podávání žádostí k poskytnutí podpory v rámci programu COVID – Nepokryté náklady. Žádosti je možné podávat od 19. dubna 2021 od 9:00 hodin do 19. července 2021. O podporu může žádat podnikatel (fyzická osoba nebo právnická osoba), kterému v rozhodném období poklesl obrat v rámci jeho podnikatelské činnosti minimálně o 50 %. Rozhodným obdobím, na které je poskytována podpora, je 1. leden až 31. březen 2021. Jako srovnávací období si žadatel zvolí období od 1. ledna do 31. března 2019 nebo od 1. ledna do 31. března 2020. Žadatel, který vznikl nebo zahájil provoz/činnost (resp. stal se osobou samostatně výdělečně činnou) po 1. lednu 2020, si jako srovnávací období může zvolit kterékoliv tři po sobě jdoucí měsíce v roce 2020. Výše podpory činí 60 % nepokrytých nákladů za rozhodné období, respektive 40 % nepokrytých nákladů za rozhodné období pro podnikatele s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku ČR. Maximální výše podpory činí 40 mil. Kč na jednoho žadatele. Více ZDE

  O dalších přijatých opatřeních a legislativních novinkách Vás budeme průběžně informovat. V případě, že k některému tématu potřebujete více informací, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit.

  Další aktuality

  Archiv aktualit