• O nás Felix a spol.
 • Nabízíme Naše služby
 • Náš tým Lidé ve Felix a spol.
 • Aktuálně Novinky a Pro bono
 • Kontakt Kariéra u Felix a spol.

 • Přehled hlavních legislativních změn, ke kterým došlo v období od 5. do 9. dubna 2021.

  12. 04. 2021

  Nouzový stav

  Aktuálně platný nouzový stav nebyl prodloužen a skončí dnem 11. 4. 2021 ve 24:00 hodin.

  Volný pohyb osob

  V důsledku skončení nouzového stavu skončí zákazy omezující volný pohyb osob tzn. počínaje 12. 4. 2021 je možný volný pohyb osob na území ČR bez územního i časového omezení. Končí též zákaz pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech.

  Právo pokojně se shromažďovat je od 12. 4. 2021 omezeno tak, že každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest, shromáždění (nejde-li o náboženské shromáždění), se může konat pouze mimo vnitřní prostory staveb a může se jej účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry. Shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení, účastníci po většinu času sedí, dodržují předepsaný rozestup a nedochází k hromadnému zpěvu.

  Ochranné prostředky dýchacích cest

  I po 12. 4. 2021 nadále platí povinnost ochrany dýchacích cest. Konkrétně tak nadále platí zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky, včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN95) a/nebo zdravotnická obličejová maska (zdravotnická rouška) a to:

  - ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště a dále na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce; na všech ostatních veřejně přístupných místech mimo zastavěné území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

  Nadále je zakázán i pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky, včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN95) a to:

  - ve všech vnitřních prostorech staveb, které slouží jako prodejna, provozovna služeb, zdravotnické zařízení, zařízení sociálních služeb, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a zařízení poskytující odlehčovací sociální služby v pobytové formě, mezinárodní letiště, v prostředcích veřejné dopravy atd.

  Více ZDE

  Školy

  V oblasti školství dojde s účinností od 14. 4. 2021 k řadě drobných změn na všech úrovních vzdělávání, zejména pokud jde o konání závěrečných zkoušek a přijímacích zkoušek. Zřejmě nejpodstatnější změnou je změna pro provoz základních škol, kdy je povolena (stálá) přítomnost žáků 1. stupně (1. až 5. třída) v počtu nejvýše 75 žáků, pokud jsou splněny další podmínky (stavební oddělení budov školy). V opačném případě bude výuka žáků 1. stupně probíhat v týdenních turnusech, kdy vzdělávání (ve škole) se bude účastnit vždy jen polovina tříd.

  Více ZDE

  Obchod a služby

  I po 12. 4. 2021 platí omezení maloobchodního prodeje a poskytování služeb v provozovnách prakticky ve stávajícím rozsahu. Nově je však umožněn provoz papírnictví, prodejen dětského oblečení a dětské obuvi, provozoven psychologického poradenství a diagnostiky. Provozovny maloobchodu a služeb, jejich činnost není zakázána, musí mít zavřeno v čase mezi 22:00 hod. až 05:59 hod. (s výjimkou např. čerpacích stanic, lékáren, prodejen ve zdravotnických zařízeních atd.).

  Tržiště

  Je umožněn provoz tzv. farmářských tržišť (prodej ovoce a zeleniny, mléka a výrobků z mléka, masa a výrobků z masa, květin a dalších farmářských produktů), za předpokladu, že provozovatel tržiště zajistí režimová provozní opatření jako např. odstupy mezi stánky, omezení maximálního počtu současně přítomných osob, zákaz provozu stravovacích služeb atd.

  Stravovací služby

  Prakticky beze změny.

  Ubytovací služby

  Prakticky beze změny.

  Kultura

  Prakticky beze změny. Nově je umožněn provoz botanických a zoologických zahrad tak, že mohou být využity pouze venkovní prostory, a to nejvýše v objemu 20 % kapacity z maximálního možného počtu návštěvníků v jeden čas.

  Sport

  Prakticky beze změny.

  Souhrnně ke shora uvedeným oblastem více ZDE

  O dalších přijatých opatřeních a legislativních novinkách Vás budeme průběžně informovat. V případě, že k některému tématu potřebujete více informací, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit.

  Další aktuality

  Archiv aktualit