• O nás Felix a spol.
 • Nabízíme Naše služby
 • Náš tým Lidé ve Felix a spol.
 • Aktuálně Novinky a Pro bono
 • Kontakt Kariéra u Felix a spol.

 • Povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s nástupem zaměstnance do zaměstnání po zahraniční dovolené.

  09. 07. 2021

  Níže připojujeme informaci o povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s nástupem zaměstnance do zaměstnání po zahraniční dovolené.

  S účinností od 9. 7. 2021 přijaté ochranné opatření MZ ČR stanoví řadu povinností (zejména povinnost podrobit se testu na přítomnost SARS-CoV-2), které musí splnit všechny fyzické osoby vstupující na území České republiky poté, co pobývaly v posledních 14 dnech po dobu delší než 12 hodin na území států, které jsou zařazeny na seznamu zemí s rizikem výskytu onemocnění COVID-19 (ke kategorizaci rizika viz dále). Fyzické osoby jsou, kromě jiného, povinny též informovat svého zaměstnavatele o tom, že po nejméně shora uvedenou dobu pobývaly v zemi s rizikem výskytu onemocnění COVID-19.

  Zaměstnavatelé pracovníků, kteří jsou při návratu z ciziny povinni podrobit se testu na přítomnost SARS-CoV-2, jsou povinni zamezit vstupu těchto osob na všechny své provozovny a pracoviště, pokud tito pracovníci nepředloží výsledek testu na přítomnost SARS-CoV-2 a do doby předložení testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 nesmí být umožněna přítomnost pracovníků na pracovišti. Výjimka platí v v případě návratu zaměstnance ze země s nízkým nebo středním rizikem výskytu onemocnění COVID-19, kdy je možné podrobit se testu na přítomnost SARS-CoV-2 až do 5 dnů po vstupu na území ČR (to neplatí v případě příjezdu ze země se středním rizikem hromadným dopravním prostředkem). Pracovník, který je oprávněn podrobit se testu až na území ČR (a této možnosti využije) může být až do doby výsledku testu přítomen na pracovišti, je však povinen používat jako ochranu dýchacích cest respirátor.

  Shora uvedené povinnosti a omezení se nevztahují na zaměstnance, kteří jsou plně očkování a od očkování uběhlo nejméně 14 dní a dále na zaměstnance, kteří prodělali onemocnění COVID-19 a od pozitivního výsledku RT-PCR testu uběhlo nejvýše 180 dní.

  Pro úplnost připomínáme, že stále platí povinnost ochrany dýchacích cest ve vnitřních prostorách staveb tj. povinnost nosit respirátor nebo zdravotnickou roušku. Nadále tak platí i povinnost zaměstnavatele vybavit zaměstnance ochrannými prostředky dýchacích cest výše uvedenými, v dostatečném počtu na každou pracovní směnu; to neplatí, pokud zaměstnanec v době výkonu práce a v souvislosti s výkonem práce nepřichází do fyzického kontaktu s jinými osobami.

  Více k povinnosti zaměstnavatele v souvislosti nástupem zaměstnance do zaměstnání po zahraniční dovolené najdete ZDE

  Více k povinnosti ochrany dýchacích cest najdete ZDE

  Rozdělení zemí států dle míry rizika výskytu onemocnění COVID-19

  Seznam zemí s nízkým, středním a vysokým rizikem najdete ZDE

  Seznam zemí s extrémním rizikem najdete ZDE

  O dalších přijatých opatřeních a legislativních novinkách Vás budeme průběžně informovat. V případě, že k některému tématu potřebujete více informací, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit.

  Další aktuality

  Archiv aktualit