Michaela Ulrychová

marketing and public relations manager

michaela.ulrychova@akf.cz

+420 251 081 128

Ing. Michaela Ulrychová reprezentuje firmę Felix a spol. w zakresie marketingu, PR i Customer Relationship Management.

Michaela Ulrychová jest odpowiedzialna za całą wewnętrzną i zewnętrzną agendę marketingową PR i Customer Relationship Management. Z Míšą można kontaktować się w sprawie oferty udziału w seminariach i konferencjach, z ofertą promocji i w sprawach PR.

Ing. Michaela Ulrychová ma doświadczenie w marketingu produkcyjnym i marketingu w sektorze publicznym. Przez osiem lat pracowała jako kierownik działu produkcji i marketingu w dwóch praskich spółkach, a następnie przez siedem lat w sektorze państwowym, w Sądzie Rejonowym dla Pragi 10 oraz w Zakładzie Usługowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych jako kierownik działu marketingu oraz kierownik działu usług hotelowych i spa. Od 2013 roku powraca do sektora prywatnego, w marketingu i PR, od 2017 roku pracuje jako członek Felix a spol.