• O nas Felix a spol.
  • OFERUJEMY Nasze usługi
  • NASZ ZESPÓŁ Ludzie we Felix a spol.
  • Obecnie Co nowego u nas i w prawie
  • Kontakt

  • WSPIRAMY DZIAŁALNOŚCI PRO BONO

    Współdziałamy w poprawie jakości życia defaworyzowanych grup społecznych, takich jakimi są np. osoby w podeszłym wieku i osoby poważnie chore lub chore i niepełnosprawne dzieci. Nasza kancelaria adwokacka od dawna wspiera społeczno-charytatywne projekty.