Fundacja Život začíná (Życie zaczyna)

Poprzedni Następujący

Szpital uniwersytecki Královské Vinohrady (FNKV) - oddział noworodkowy. Misją funduszu jest rozwój i poprawa opieki neonatologicznej w Szpitalu uniwersyteckim Královské Vinohrady. Wspieramy fundusz poprzez świadczenie bezpłatnych usług prawnych.

Fundacja Život začíná (Życie zaczyna)

Misją funduszu Život začíná (Życie zaczyna) jest rozwój i poprawa opieki neonatologicznej w Szpitalu uniwersyteckim Královské Vinohrady. Wspieramy fundusz poprzez świadczenie bezpłatnych usług prawnych.

Celem tej organizacji nienastawionej na zysk jest poprawa profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób kobiet i noworodków w praktyce Kliniki Ginekologicznej i Położniczej FNKV oraz poprawa jej oprzyrządowania.