Samorządne i dobrowolne zjednoczenie obywateli prowadzących działalność użyteczności społecznej.

Jasněnka

Celem stowarzyszenia Jasněnka jest poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Jasněnka prowadzi ośrodek opieki dziennej i specjalną szkołę podstawową.