Spór dotyczący własności Epopeji słowiańskiej

Poprzedni Następujący

31.05.2021 11:47

Spór dotyczący własności Epopeji słowiańskiej

Sąd Rejonowy dla Pragi 1 obecnie rozpatruje spór dotyczący własności Epopeji słowiańskiej pomiędzy Johnem Muchą i miastem Praga, które jest reprezentowane przez partnera zarządzającego kancelarii JUDr. Roman Felix, który w sprawie między innymi stwierdza:

„Chodzi o skomplikowany spór prawny, ale własność tego monumentalnego dzieła sztuki należącą do miasta Pragi można wywnioskować nie tylko z dokumentów historycznych, ale przede wszystkim z decyzji Ministerstwa Kultury z lutego 1993 roku wydanego na podstawie ustawy o własności komunalnej. Jest oparta na dobrej wierze, z którą w 1993 roku miasto kolekcję przejęło. Sadzę również, że donatorem obrazów był amerykański mecenas Charles Crane, który nabył prawo własności do nich na podstawie umowy podpisanej z Alfonsem Muchą. Na podstawie tej umowy należycie zapłacił za dzieło i Alfons Mucha nigdy nie był jego właścicielem, lecz tylko wykonawcą.“

Epopeja słowiańska jest cyklem dwudziestu obrazów o dużym formacie, w których artysta Alfons Mucha podsumował historię narodów słowiańskich. Jest on uważany za opus magnum twórczości mistrza i jest obecnie przedstawiany na wystawie w Japonii.

JUDr. Felix zajmuje się kwestia Epopeji słowiańskiej nieprzerwanie od 2010 roku, kiedy zaczął reprezentować miasto Praga w sporze o lokalizacji dzieła z Moravskim Krumlovem. Podczas swojego przygotowania zapoznał się z szeregiem dokumentów, od dokumentów prawnych ubiegłego wieku po korespondencję artysty z mecenasem Cranem.