UMOWA SPÓŁKI SPÓŁEK HANDLOWYCH WEDŁUG USTAWY O KORPORACJACH UMOWA SPÓŁKI SPÓŁEK HANDLOWYCH WEDŁUG USTAWY O KORPORACJACH

Poprzedni Następujący

31.05.2021 11:44

UMOWA SPÓŁKI SPÓŁEK HANDLOWYCH WEDŁUG USTAWY O KORPORACJACH UMOWA SPÓŁKI SPÓŁEK HANDLOWYCH WEDŁUG USTAWY O KORPORACJACH

Z rekodyfikacji prawa prywatnego wynika dla spółek założonych podczas obowiązywania kodeksu handlowego (ustawa nr 513/1991 Dz. U.) szereg zmian i nowych obowiązków.

Z ustawy nr 90/2012 Dz. U. o spółkach handlowych i spółdzielniach (ustawa o korporacjach) wynika dla spółek sześciomiesięczny termin, w którym są spółki zobowiązane do dostosowania umowy spółki (aktu założycielskiego) i statutu w taki sposób, by one były zgodne z nowymi regulacjami, które weszły w życie w dniu 1 stycznia 2014 roku. Do 1 lipca 2014 r. muszą być dostosowane dokumenty archiwizowane w Zbiorze dokumentów.

Zakładając, że nie są w niezgodzie z nową regulacją, ewentualnie nie odbiegli od nich wspólnicy w umowie spółki, stanowią część umowy spółki i statutu również prawa i obowiązki, które zostały ustanowione przez istniejące prawodawstwo. W praktyce oznacza to, że w przypadku rozwiązywania konkretnej sytuacji muszą spółki pracować nie tylko ze zmianami nowego kodeksu cywilnego oraz ustawy o korporacjach, lecz również ze zmianą zawartą w kodeksie handlowym.

Spółki mogą wyeliminować taką dwutorowość zmiany w taki sposób, że w ciągu 2 lat w pełni podporządkują swoją umowę spółki i statut systemowi ustawy o korporacjach. Taka „opcja“ zostanie zarejestrowana w rejestrze handlowym. Spółki handlowe więc powinny jak najszybciej rozważyć plusy i minusy nowych przepisów prawnych i wykorzystać termin, który ustawodawca zostawił do oceny zasadności w pełni podporządkować swą działalność nowym przepisom.