Ludzie w Potrzebie

Poprzedni Następujący

Felix a spol. wspiera finansowo projekty Člověk v tísni (Ludzie w Potrzebie) na całym świecie.

Ludzie w Potrzebie

Felix a spol. wspiera finansowo jednorazowe projekty organizacji Člověka v tísni  (Ludzie w Potrzebie) na całym świecie. Od pięciu lat regularnie uczestniczy w projekcie edukacyjnym „Lepsza szkoła dla wszystkich“. Celem projektu „Lepsza szkoła dla wszystkich“ jest przede wszystkim wspieranie dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w ich działalnościach przedszkolnych i szkolnych, tak aby miały one równe szanse nie tylko w nauce, ale także w przyszłym życiu. Jest to bardzo potrzebny i znaczący program uzupełniający system edukacji w naszym kraju. Jest on skierowany do dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej, ze środowisk nieobjętych zachętą lub dzieci w inny sposób upośledzonych. Szczegółowe informacje o projekcie tutaj: Lepší škola pro všechny