Felix a spol. finančně podporuje projekty Člověka v tísni po celém světě.

Člověk v tísni

Felix a spol. finančně podporuje jednorázové projekty Člověka v tísni po celém světě. Pravidelně pak vzdělávací projekt Lepší škola pro všechny již pět let. Cílem projektu Lepší škola pro všechny je především podpora znevýhodněných dětí v jejich předškolních a školních aktivitách tak, aby měly rovné šance nejen při studiu, ale i ve svém dalším životě. Jedná se o velmi potřebný a smysluplný doplňkový program vzdělávacího systému u nás. Je zaměřen na děti ze sociálně slabých rodin, nepodnětného prostředí nebo děti jinak hendikepované. Podrobné informace o projektu zde: Lepší škola pro všechny