Towarzystwo Franza Kafki

Poprzedni Następujący

Pozarządowa organizacja nienastawiona na zysk

Towarzystwo Franza Kafki

Głównym celem organizacji jest przyczynienie się do odrodzenia tradycji, z których powstało unikalne zjawisko tak zwanej praskiej literatury niemieckiej, oraz przywrócenie ogólnej świadomości znaczenia pluralizmu kulturowego regionu Europy Środkowej, gdzie Czesi, Niemcy i Żydzi żyli razem od wieków.